AmaDS³ pumpna stanica za otpadnu vodu sa sistemom privremenog odvajanja čvrstih materija

AmaDS3  pumpna stanica za otpadnu vodu sa integrisanim sistemom privremenog odvajanja čvrstih materija kombinuje pouzdan servis sa odličnim iskorišćenjem. Začepljivanje je praktično sprečeno ispred postavljenim separatorima koji štite pumpe od krupnih čvrstih materija.

AmaDS³ pumpna stanica sa sistemom privremnog odvajanja čvrstih materija AmaDS³ pumpna stanica sa sistemom privremnog odvajanja čvrstih materija

AmaDS³  pumpna stanica za otpadnu vodu pogodna je za:

  • Transport komunalne i industrijske otpadne vode
  • Drenažu hotela, bolnica, kamping mesta itd.

Kako radi pumpna stanica za otpadnu vodu AmaDS3:

Faza dotoka

Zahvaljujući patentiranom sistemu odvajanja čvrstih materija, ove materije se odvajaju od otpadne vode i privremeno skladište u separatorima. Samo prethodno tretirana tj. obrađena otpadna voda bez čvrstih materija protiče kroz pumpe.

Proces pumpanja

Prethodno tretirana otpadna voda se pumpa kroz separatore u suprotnom smeru i odnosi čvrste materije u potisni cevovod. Putem ovog procesa se separatori i pumpe čiste i spremni su za narednu fazu dotoka.

Prednosti AmaDS³ pumpnih stanica za otpadnu vodu

Ekonomska efikasnost

Pumpe sa manjim slobodnim prolazom nego što se obično zahteva imaju veće iskorišćenje i pomažu uštedi energije u poređenju sa konvencionalnim pumpnim stanicama otpadnih voda.

Otpornost na habanje

Pumpe su zaštićene od krupnih čvrstih materija sistemom njihovog odvajanja, što dovodi do smanjenja habanja i povećane raspoloživosti postrojenja.

Pouzdan i bezbedan rad

Suvo instalirani sistem je zatvoren i nepropustan za gas, nudeći tako higijenske uslove za rad i visok nivo pouzdanosti i bezbednosti.

Dodatne primene

Kako su upotrebljene pumpe sa manjim slobodnim prolazom, mogu se postići velike visine dizanja sa jednom pumpnom stanicom. To znači da je AmaDS³ pumpna stanica za otpadnu vodu pogodna za sisteme drenaže pod pritiskom koji pokrivaju velike razdaljine. Mnogi hidraulični sistemi i radna kola, koji inače ne bi bili pogodni za pumpanje sirove fekalne vode, mogu se instalirati u AmaDS³ pumpne stanice za transport neprečišćene fekalne vode.

Lako održavanje

Redundantnost svih važnih delova obezbeđuje da se sistem može servisirati i održavati dok je u pogonu. Pošto se separatori čvrstih materija nalaze spolja, pristup im je lak, i na taj način je znatno pojednostavljeno održavanje.

Additional Information
AmaDS Microsite_original

Više informacija na AmaDS³ web stranici

Izvedite več o črpalni postaji za odpadno vodo AmaDS³

Više informacija na AmaDS³ web stranici

2-Page Leaflet AmaDS³

AmaDS³ Waste Water Pump Station with Solids Separation System

2-Page Leaflet AmaDS³