Pumpe i armature iz KSB-a – za efikasan rad elektrana

Rad bez problema i vrhunska pouzdanost u elektranama – to predstavljaju KSB proizvodi. Pouzdane pumpe i armature visokog pritiska za elektrane čine KSB liderom na svetskom tržištu.

KSB-ov tehnički napredan i sveobuhvatan program pumpi kao i naše armature po DIN standardu uveravaju u svoj kvalitet operatere elektrana i graditelje postrojenja širom sveta. KSB proizvodi su idealni za ekonomičnu i pouzdanu proizvodnju energije.

Pouzdan rad KSB pumpi i armatura za elektrane

KSB pumpe u elektranama rade pouzdano u primarnim i sekundarnim kolima širom sveta. One pouzdano pumpaju napojnu vodu za kotlove, kondenzat, rashladnu vodu i rashladne medijume i koriste se za recirkulaciju kotlovske vode. Naši ravno zaporni ventili, zasuni i leptirasti ventili visokog pritiska bezbedno zaustavljaju protok ovih tečnosti.

Primene KSB proizvoda za elektrane

KSB-ove pumpe i armature visokog pritiska za elektrane idealni su za upotrebu u nuklearnim elektranama i elektranama na fosilna goriva. Osim toga, oni su posebno pogodni za primene u oblasti obnovljivih izvora energije i za sisteme daljinskog grejanja. KSB pumpe i armature za elektrane takođe se koriste u elektranama sa izdvajanjem i skladištenjem CO2.

Idite na katalog proizvoda

Ingenieurdienstleistungen

Istraživanje obezbeđuje vrhunski kvalitet – KSB-ove inženjerske usluge

Pumpe i armature iz KSB-a znače kvalitet, ekonomsku efikasnost i bezbednost. KSB inženjeri stalno analiziraju zahteve tržišta i razvijaju ekonomski idealna rešenja.

Više to Istraživanje obezbeđuje vrhunski kvalitet – KSB-ove inženjerske usluge
Additional Information
Copy of Solar Power en_original

Brošura: solarna energija

Rešenja za koncentrisanu solarnu energiju.

Brošura: solarna energija 3 MB
Copy of Renewable energies en_original

Brošura primena: Obnovljiva energija

Energija. Priroda. Beskonačna.

Brošura primena: Obnovljiva energija1 MB