KSB SuPremE® – najefikasniji na svetu motor za pumpu bez magneta

Energetska dijeta koja je zdrava za životnu sredinu i vaš budžet: KSB-ov SuPremE® motor je inovativno rešenje za pogon centrifugalnih pumpi koje ispunjava zahteve sutrašnjice za ekobalans već danas. Nema drugog pogona pumpe koji će vam omogućiti da smanjite troškove energije za 70%.

Energijska dijeta sa KSB SuPremE® motorom
Energijska dijeta sa KSB SuPremE® motorom
KSB SuPremE®
KSB SuPremE®
KSB SuPremE®
KSB SuPremE®
KSB SuPremE®
KSB SuPremE®

Daleko ispred svog vremena

KSB SuPremE® motor ispunjava zahteve sutrašnjice koji su potrebni za klasu efikasnosti IE4 za elektromotore (po IEC (CD) 60034-30 Ed. 2) već danas, i samim tim prevazilazi zahteve evropske ErP regulative za 2017. godinu.  Posebno u delu opseg opterećenja ovaj motor ima velike prednosti u stepenu iskorišćenja nad asinhronim motorima sa regulisanjem brzine obrtanja.

Uštede energije od 70 % ili više su moguće

Veliki dobitak u stepenu iskorišćenja do 60% zbog regulisanja brzine obrtanja  povećava se čak i dalje, uštedom energije do 30% u samom motoru.

Ekološki prihvatljiv

Ukupan ekološki otisak (opterećenje životne sredine) motora je izuzetno mali. Nekorišćenje magnetnih materijala čini ga mnogo više održivim nego što su sinhroni i asinhroni motori sa stalnim magnetima.

Trajan i robustan

Upotreba nekritičnih, trajnih materijala, kao i potpuno primenjen relunktantni princip čine KSB SuPremE® motor trajnim, pouzdanim pogonom koji ni na koji način nije inferioran u odnosu na druge vrste pogona.

Kompatibilan i tih

KSB SuPremE® je kompatibilan sa IE2 asinhronim motorom. Njegova patentirana konstrukcija rotora obezbeđuje izuzetno nizak nivo talasnosti obrtnog momenta (1 do 2 %) i u skladu sa tim tihi rad.

Više informacija o motoru KSB SuPremE® možete naći na www.none-more-efficient.com