Integracija pumpi u sisteme upravljanja pametnim zgradama i sisteme za kontrolu procesa

Oprema za automatizaciju od KSB-a za integrisanje pumpi u sisteme upravljanja pametnim zgradama i sisteme za kontrolu procesa je kompatibilna sa svim uobičajenim bus sistemima. U većini slučajeva, integrisanje pumpe se realizuje preko PumpDrive sistema za promenljivu brzinu obrtanja.

Sistem sa Etanorm PumpDrive
Sistem sa Etanorm PumpDrive
Sistem grejanja sa Etaline PumpDrive
Sistem grejanja sa Etaline PumpDrive
Movitec PumpDrive sa 45 kW motorom
Movitec PumpDrive sa 45 kW motorom

Osim digitalnih i analognih izlaza (0/24V, 4-20mA, itd.), upravljačke jedinice montirane na motor pumpe ili u blizini pumpe nude interfejs module za sve uobičajene bus sisteme.

 • LON-Bus (Local Operating Network)
  Integrisani interfejs za priključivanje preko na motor montiranog PumpDrive sistema za promenljivu brzinu obrtanja bez spoljašnjeg gejtvej modula (opciono).
 • Profibus (Process Field Bus)
  Integrisani interfejs sa PumpDrive-om bez spoljašnjeg gejtvej modula.
 • BACnetIP (Building Automation and Control Networks)
  Komunikacija preko PumpDrive-a ili upravljačke jedinice za regulisanje nivoa LevelControl-a (na zahtev).
 • Modbus RTU/RS485
  Integrisani interfejs sa LevelControl-om (opciono) ili komunikacija preko PumpDrive-a (na zahtev).
 • EtherNet
  Komunikacija preko za kupca specifičnih upravljačkih jedinica pumpe, npr. Hyamaster (na zahtev).

Parametri bus priključka

Glavni parametri su:

 • Start/Stop
 • Zadata vrednost i povratna informacija o stvarnoj vrednosti kontrolisane promenljive
 • Poruka o pogonu i opštem poremećaju

Dalji parametri su na raspolaganju za pristup samo za čitanje ili za upisivanje/čitanje. Njihova priroda i obim zavise od:

 • Tipa upravljačke jedinice
 • Bus sistema koji se koristi
 • Zahteva kupca

Prednosti integracije pumpe u sisteme upravljanja pametnim zgradama i sisteme za kontrolu procesa

 • Lako nadgledanje pumpi i integrisanih komponenti sistema
 • Može se pristupiti mogućnostima za optimizovanje energetske efikasnosti i raspoloživosti  
Additional Information