KSB pumpe i armature d.o.o.

Od 2005. godine, KSB je u Srbiji zastupljen preko Privrednog Društva "KSB pumpe i armature d.o.o.". Šest visokokvalifikovanih zaposlenih posvećen je ciljevima globalne KSB Grupe ponudom izvrsnih usluga i prvoklasnog savetovanja.

KSB pumpe i armature d.o.o. specijalizovao se za prodaju pumpi i armatura sa aplikacijama u industriji, energiji, proizvodnji i distribuciji vode, otpadne vode, kanalizacionim sistemima, rudarstvu, stambeno-poslovnoj izgadnji. 

Naša namera je da svakom kupcu ponudimo odgovarajuća rešenja i da budemo pouzdani regionalni partner do koga se može doći lako i brzo. Bez obzira na prirodu konkretnog posla KSB pumpe i armature d.o.o. pridaje veliki značaj održivom razvoju i ekološkoj svesnosti. Dodatno, brojni sertifikati koji su nam dodeljeni dokaz su naših strogih standarda kvaliteta.

Additional Information