Najviši standardi kvaliteta – nacionalni i međunarodni sertifikati

KSB uvek radi po najnovijim standardima kvaliteta, u svim segmentima kompanije - širom sveta. KSB pumpe i armature d.o.o takođe pridaje najveću važnost vrhunskom kvalitetu – kako je i dokumentovano sledećim sertifikatima.

Prvoklasni proizvodi i odličan servis glavni su prioritet u KSB-u. Zbog toga cela Grupa radi na tome da se ujednače i obezbede smernice za kvalitet zasnovane na Modelu Poslovne Izvrsnosti Evropske Fondacije za Upravljanje Kvalitetom (Business Excellence Model of the European Foundation for Quality Management (EFQM)).

Additional Information