Korporativna odgovornost u KSB-u

KSB je aktivno predan korporativnoj društvenoj odgovornosti. U svim našim poslovnim aktivnostima, vođeni smo principima održivog razvoja i pravičnosti u načinu na koji postupamo sa ljudima i životnom sredinom.

Ovako KSB svakim danom primenjuje korporativnu društvenu odgovornost:

Globalni dogovor

KSB je potpisnik Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija. Principi definisani od UN treba da promovišu održivi razvoj i pravičnost u poslovnom okruženju.

Zaštita životne sredine

KSB podržava ciljeve Kjoto Protokola i mnogo polaže na optimalnu energetsku efikasnost za sve proizvode i tehnologije. Dodatno, naši radni procesi i radna okolina su projektovani da zahtevaju najmanju moguću količinu energije i sirovina.

Zdravlje na radu i bezbednost za zaposlene

Da bi se osigurala maksimalna bezbednost na radnom mestu, KSB je definisao sopstvene EHS smernice (Environmental Health and Safety - Zaštita životne sredine, zdravlje i bezbednost) ispunjavajući takođe nacionalne i međunarodne standarde.

Društvena posvećenost

Namera KSB-a je pomaganje rešavanju socijalnih problema. Naše aktivnosti na ovom polju su mnogobrojne i obuhvataju od školskih projekata preko podrške dobrotvornim organizacijama do zaštite životne sredine.

Additional Information