KSB – Upoznajte globalnog igrača

Sa prihodom od prodaje koji se kreće do 2,2 milijarde evra, KSB Grupa je jedan od vodećih snabdevača pumpi i armatura. Širom sveta KSB zapošljava više od 16.000 ljudi koji su posvećeni obezbeđivanju odličnih usluga i najvišeg kvaliteta proizvoda.

KSB je ekspert u proizvodnji pumpi i armature za zgradarstvo, industriju, vodoinženjering, energetski sektor i rudarstvo. Kao globalni igrač, KSB pruža usluge i proizvodi kompletne hidraulične sisteme za transport vode i otpadne vode u svim industrijama.

KSB kontinuirano raste od svog osnivanja 1871. Danas je Grupa prisutna  na svim kontinentima sa sopstvenim prodajnim i marketinškim kompanijama, proizvodnim postrojenjima i servisnim delatnostima.

Upoznajte KSB Grupu na www.ksb.com.

ContentPicture_Research_img

Istraživanje

Inovativni proizvodi i poslovne ideje su rezultat globalnog istraživanja i razvoja KSB Grupe. KSB-ova snaga leži u hidrauličnom inženjerstvu, tehnologiji materijala i automatizaciji.

Istraživanje to Istraživanje
ContentPicture_Purchasing_img

Nabavka

KSB nabavlja proizvodni materijal, kapitalna (investiciona) dobra i C-delove (potrošne i male delove) širom sveta, blisko sarađujući sa izabranim snabdevačima. 

Nabavka to Nabavka
ContentPicture_History_img

Istorija KSB Grupe

Priča o uspehu KSB-a počinje 1871. godine sa malom firmom u Frankentalu. Kompanija je danas globalni igrač. Kratka istorija KSB AG.

Istorija KSB Grupe to Istorija KSB Grupe
ContentPicture_Corpor_Governance_img

Korporativno upravljanje

Odgovorno korporativno upravljanje visoko se rangira u KSB-u. Iz ovog razloga, KSB-ovi principi korporativnog upravljanja se zasnivaju na Nemačkom kodeksu korporativnog upravljanja.

Korporativno upravljanje to Korporativno upravljanje
ContentPicture_Investor-Relations_img

Ulagački odnosi

KSB posluje kao akcionarsko društvo od 1887 i prisutan je na berzi od 1895. godine. Neke važne informacije o akcijama KSB-a.

ContentPicture_Strategy_img

Strategija, organizacija, korporativna kultura

KSB ima jasne ciljeve: da ostvari održivi, profitabilni rast i bude vodeći snabdevač pumpi i armatura na atraktivnim tržištima. KSB-ova strategija i njeno sprovođenje.

Strategija, organizacija, korporativna kultura to Strategija, organizacija, korporativna kultura
Additional Information