KSB nudi uverljiv celokupan paket

Pouzdani proizvodi koji imaju odličnu reputaciju na tržištu, prijatna korporativna kultura koja obezbeđuje puno prostora za lični razvoj, kolege na koje se možete osloniti: ovo su samo neki od mnogih faktora koje naši zaposleni cene u našoj kompaniji, i zašto poštuju priliku da rade za KSB. Jedna stvar je jasna: KSB čini da se stvari kreću – u svakom pogledu. 

Naše sveprisutne pumpe i ventili uverili su u svoj kvalitet međunarodna tržišta transportujući tečnosti tamo gde je to potrebno. Kontakti i izazovi širom sveta su stoga normalni u našoj kompaniji. I pored našeg globalnog poslovanja, vidi se jedna transparentna organizaciona struktura na svakoj od naših lokacija, struktura koju karakteriše prijateljska, opuštena atmosfera. Svaki zaposleni u KSB se vrednuje i unapređuje individualno – jer znamo da su naši zaposleni naša budućnost.

Additional Information