Soluţii inovative KSB pentru tratamentul suprafeţelor

Experţii KSB întratamentul de suprafaţăoferăpompeadecvatepentrudiverse aplicaţiiînacestdomeniu. KSB oferă soluţii fiabilepentrua asigura continuitateaproceselor.

Surface_treatment_natur_img

Pompele, vanele şi sistemele KSB folosite în tratarea suprafeţelor oferă:

 • Funcţionare fiabilă
 • Calitatea în continuitatea proceselor
 • Circuite stabile
 • Transportul şi circulaţia fluidelor
 • Transfer de caldură 

Produsele KSB sunt folosite pentru următoarele aplicţii:

 • Sisteme de spălare - curăţare
 • Sisteme de degresare
 • Băi de clătire /aplicaţiide pulverizare
 • Fosfatare cu zinc
 • Vopsire catodică
 • Desalinizareîn totalitatea apei /recirculareafluidelor/ultrafiltrare
 • Procese de deversare
Additional Information