Puternice, fiabile şi sigure: produsele KSB pentru procese sterile

În multe situaţii,protejarea oamenilorşi amediului înconjurător este oprioritate. Acest lucru determină folosirea unor aplicaţii foarte delicate în care sunt vehiculate fluide extrem de sensibile şi agresive Industria alimentară este un domeniuîn carepompeleKSBau oînaltă reputaţie, contribuindlaproceselecare îndeplinesccele mai strictecondiţii deoperareşi cerinţede igienă. În acelaşi timp sunt foarte eficiente şi au un consum redus de energie.

Anmimation

Additional Information