Procesarea ţiţeiului – calitatea produselor KSB este recunoscută la nivel mondial

În extracţiile din largul mărilor sau din pamânt, în rafinării, produsele KSB se asigură că resursele noastre naturale sunt prelucrate în condiţii de siguranţă.

Oil and gas, petrochemical industry, crude oil processing Funcţionarea optimă şi fiabilitatea sunt decisive nu numai pentru a asigura continuitatea proceselor, dar şi pentru a proteja oamenii şi mediul înconjurător.

Pentru a procesa ţiţei eficient şi în condiţii de siguranţă maximă, toate componentele sistemului trebuie să funcţioneze impecabil. KSB are cea mai mare grijă pentru a îndeplini aceste criterii, în special atunci când este vorba de producţia de pompe şi vane utilizate în industria petrochimică.

Pompele şi vanele KSB sunt potrivite pentru:

  • Temperaturi extreme
  • Hidrocarburivolatileşifluide cu o vâscozitate foarte ridicată
  • Fluideagresivecare conţingaze,particulesolidesau substanţeabrazive
Additional Information
Oil and Gas en_marginalLsTn

Application brochure Petrochemistry

Reliability that stands out: solutions for the petrochemical industry

Download2 MB