Produse KSB pentru sistemele de transfer de căldură

Pompeleşivanelejoacă unrolimportantîn sistemele de transferde căldură şicircuitele de răcire. KSBestesingurul producătorcare oferă atât pompe cât şivane pentruaplicaţiile de transferde căldură.

Vulkan_img Bazându-se peo vastă experienţă, KSBasigurătransportul uleiurilortermalefără scurgerişitimpi morţi sau alte costuri nedorite.

Uleiurile termale – din ce în ce mai des folosite în sistemele de transfer de căldură

Uleiuriletermicerealizeazăun transferde căldurăoptimînprocesele care implicătemperaturi ridicate. Fiindconştienţidesemnificaţiatehnologiei în sistemelede transfer de căldură, experţii KSBoferăpompeoptimizateşivane pentrucontinuitatea proceselorîncadrul acestor sisteme.

Additional Information