Eficienţa combinată cu igiena totală: produse KSB pentru industria alimentară

Orice produsutilizatînindustria alimentarătrebuie să îndeplinească cele mai stricte condiţii de igienă.În acelaşi timp, vehiculareafluidelorextrem de vâscoaseesteun criteriude calitateimportant.Materialele de înaltă calitatepotrivite pentru aplicaţiiigienice, capacităţileCIP şiSIPfacpompele şi vaneleKSBcomponentele-cheie în orice proces steril. Amimation

Additional Information
LSA

LSA brochure

KSB solutions for the food and beverage industry

LSA brochure2 MB