AmaDS³ – Staţie de pompare a apelor reziduale cu sistem de separare a solidelor

Tehnologie pentru ape reziduale amads3

Instalare în camine uscate, sistem  cu separare de solide şi sistem de transport. Acesta  este  un produs inovator folosit in aplicaţiile de pompare şi transport a apei reziduale.

Descrierea sistemului:

În timpul functionarii, materiile solide sunt izolate de apele menajere netratate.Apa pre-curăţată este depozitată într-un recipient etanş la gaze şi  apă, care este conectat la electropompe. Atunci când sunt pornite electropompele, materialele solide sunt transferate către conducta de presiune..Blocarea pompelor este aproape imposibil de realizat prin curăţarea lor permanentă cu apa rămasă după transportul materiilor solide. Formarea de nămol plutitor este redusă în mod considerabil, deoarece grăsimile şi alte depuneri mici sunt absorbite de la suprafaţă prin intermediul mecanismului automat de monitorizare al pompei.

Prezentarea principalelor avantaje ale modelului din gama TS

Materiile solide prezente în apele menajere sunt transportate cu grijă, fără ca pompele să fie atinse.

- se obţin perioade de utilizare ale pompelor considerabil mai lungi.Datorită lichidului precurăţat si transportat, pot fi folosite pompe cu pasaje ale rotoarelor mai mici, fără ca acestea să se blocheze.

- se obţine un randament mai mare, iar costul energiei utilizate per m3 de apă menajeră este semnificativ mai mic.Echipamentele sunt fabricate din module, şi toate părţile sunt uşor accesibile. Pompele sunt instalate în camine uscate, fiind accesibile pentru operaţiunile de service şi operarea se poate face de către o singură persoană.

- se obţine un cost de întreţinere considerabil mai mic.

AmaDS-Teaser_welcomeMediumLsTn

AmaDS³ Tehnologie pentru apele reziduale

Sistemul patentat de separare a materialelor solide funcţionează în mod  fiabil, fără a se bloca. Prin intermediul separatorului intercalat, pompele  sunt protejate împotriva materialelor solide grosiere. Acest lucru conduce la uzură mai redusă şi siguraă a funcţionării considerabil mări

Ama DS33 to AmaDS³ Tehnologie pentru apele reziduale