Pompele KSB pentru termocentrale - durată foarte ridicată de viaţă

Generareade energieextrem deeficient- pompele şi vanele KSB, având o durată de viaţă foarte ridicată, sunt ideale, pentrutermocentralelemoderne. Acestea se evidenţezăprin producerea eficientă de energieicu un consumredus de combustibil.

Power Station Heyden2

KSB perceput ca unpartenerde încrederepeste totîn lume

KSBeste cunoscutîn întreaga lumepentru eficienţa ridicată a produselordatorităunordetalii speciale de proiectare. KSBse asigură că utilizatorii acestor produse beneficiază de fiabilitatea lor, o consultanţă de specialitate, dar şi de eficientizarea costurilor.

All circuits as well as the auxiliary systems can be equipped with KSB products

Additional Information