KSB – lider mondial în producţia de pompe pentru centrale nucleare

40 de anide experienţă îndezvoltareaproducţiei de pompeşivane pentrucentralenucleareau făcut din KSBunul dintre liderii de piaţă la nivel mondial. ProduseleKSBoferăsiguranţa circuitelor primare şi secundare.

Nuclear power plant  ISAR Aproximativ 5.000 depompe şi150.000 devaneKSBsunt utilizateînpeste 200 decentralenuclearedin întreagalume. Toatecircuiteleprimareşisecundare, precum şi sistemeleauxiliarepot fi echipatecuproduseKSB. Acest lucruface din KSB lider mondial şi partenerul ideal pentru:

  • Operatori
  • Consultanţi
  • Contractori

KSB oferă:

  • Soluţii inovatoarede înaltăperformanţă pentru centralenucleare
  • Produse de ultimă generaţie şi dezvoltareamaterialelor de înaltă calitatepentru pompeşi vaneutilizateîncentralelenucleare
  • Cea mai bunăpost-echipareposibilăşi înlocuireapompelor şi avanelor, chiar şide laalţi producători

All primary and secondary circuits as well as the auxiliary systems can be equipped with KSB products

Start Animation

Additional Information
Nuclear Power Stations_original

Application brochure Nuclear Power Stations

Pumps, valves and services for nuclear power stations

Application brochure Nuclear Power Stations4 MB