Soluţii complete pentru tratarea apelor uzate municipale

Pompele, vanele şi sistemele KSB sunt folositeîn tratareaapelor uzatemunicipalepeste tot în lume.Înaceastă industrie, KSBareo abordareintegrată.

Earth_img Companiile care gestionează managementul apelor reziduale municipale, orientate spre viitor, beneficiazăde expertizaKSB şi dea opta pentrusoluţii personalizate şi complete.Acestea includ sisteme inteligentede automatizare, pompe eficiente energetic, precum şi mini- staţii de pompare compacte.

Additional Information