Declaraţie de confidenţialitate și protecția datelor

Puterea obligatorie a acestor condiții de utilizare

Orice colaborare încheiată cu noi semnifică exprimarea în mod expres a consimțământului dumneavoastră cu privire la aceste condiții de utilizare, prin simplul fapt al accesării website-ului. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate fără o notificare prealabilă, ceea ce înseamnă că trebuie să verificați această pagină de fiecare dată când accesați KSB.

Modificări website

Ne rezervăm dreptul de a modifica, suspenda, adauga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului KSB. Deasemenea, ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul la o parte sau la întregul său conținut

Legea aplicabilă și jurisdicție

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.

Reclama in site

Pe site-ul KSB nu este afisata nici un fel de reclama.

Răspundere pentru conținut

În conformitate cu dispozitiile legale, în calitate de furnizor de servicii suntem răspunzători pentru conținutul pe care îl oferim pe această pagină de internet, ce a fost elaborat cu cea mai mare grijă posibilă. Cu toate acestea, nu ne putem asuma nicio răspundere juridica pentru informațiile furnizate ca fiind corecte, complete sau actualizate. De asemenea, nu ne vom asuma răspunderea în ceea ce privește orice daune ce apar în mod direct sau indirect ca urmare a utilizării acestei pagini de internet, cu excepția cazului în care daunele pot fi atribuite intenției sau neglijenței considerabile.

Informatiile oferite pe acest site sunt orientative si nu ne angajeaza raspunderea juridica. Pentru a beneficia de o oferta personalizata, va rugam sa folositi formularul „contact”.

Informatiile prezentate pe acest site pot fi modificate fara o notificare prelabila.

Pe acest site nu se face comert on-line.

Răspundere pentru linkuri externe

Această pagină de internet poate include linkuri externe sau linkuri către pagini de internet operate de terțe persoane. La momentul adăugării linkurilor externe, nu am avut informații cu privire la orice încălcări ale legii, iar verificarea în mod regulat a conținutului extern pentru a inspecta acest lucru fără a avea un motiv legitim de a considera că a avut loc o încălcare nu este nici autorizată de lege și nici nu prezintă sens. Conținutul asociat linkurilor externe depășește controlul nostru direct, motiv pentru care nu ne asumăm nicio răspundere pentru acesta. În plus, nu suntem proprietarii unui astfel de conținut, motiv pentru care ne distanțăm în mod explicit de informațiile conținute. În cazul în care aflăm faptul că legea este încălcată, vom depune toate eforturile pentru a îndepărta conținutul respectiv cât mai repede posibil.

Link-urile către alte locații Internet sunt informații publice. Ele au fost selectate cu grijă de noi, dar subliniem că nu ne asumăm răspunderea pentru utilitatea sau acuratețea acestor website-uri. Este important să subliniem că noi nu suntem afiliați cu proprietarii acelor website-uri. Excepțiile vor fi menționate sau vor fi evidente. Nu vom putea fi făcuți răspunzători de eventualele daune pe care direct sau indirect vi le-ar cauza acele website-uri.

Legea dreptului de autor și legea auxiliară a drepturilor de autor

Conținutul publicat de KSB pe această pagină de internet (în special texte, ilustrații și fotografii) face obiectul legii dreptului de autor și legii auxiliare a dreptului de autor. Orice altă utilizare sau exploatare, în special reproducerea, distribuirea și punerea conținutului la dispoziția publicului necesită acordul scris obținut în prealabil din partea noastră. Legea dreptului de autor aferentă terților va fi respectată și sprijinită în toate cazurile în care nu suntem noi proprietarul sau autorul conținutului respectiv.

Confidențialitatea și protecția datelor

Stocarea datelor de acces

De fiecare dată când un utilizator accesează o pagină pe pagina de internet KSB sau deschide un fișier, aceste date de accesare sunt stocate într-un fișier de conectare aflat pe serverul nostru.

Fiecare înregistrare a datelor pentru o cerere conține următoarele informații generale:

 • Linkul original de unde a fost transmisă cererea
 • Denumirea fișierului
 • Data și ora cererii
 • Volumul datelor transferate
 • Status acces (fișier transferat, fișierul nu a fost găsit etc.)
 • Rezultatul interogării browser-ului de internet
 • Adresa IP a solicitantului

Datele stocate sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice. Informațiile nu sunt puse la dispoziția terțelor persoane, nici în scop comercial nici în alt scop.

Colectarea informațiilor personale

Informațiile personale sunt colectate doar atunci când utilizarea însași furnizează aceste informații, de exemplu, pe parcursul înregistrării, la completarea formularelor sau la comandarea materialelor informative. KSB utilizează aceste informații pentru a răspunde întrebărilor sau solicitărilor și pentru a oferi utilizatorilor informații cu privire la produsele, serviciile sau ofertele KSB, în general. Informațiile nu sunt puse la dispoziția terțelor persoane cu excepția scopului de informare, fie în scop comercial fie în alt scop. Puteți revoca oricând acordul de a salva și utiliza informațiile dumneavoastră personale cu efect ulterior. Comunicați-vă simplu preferința la: KSB [adresă] sau [adresă de e-mail].

Aveti dreptul de a primi, la cerere și în mod gratuit, informațiile cu privire la aspectele personale stocate despre dvs. sau aferente pseudonimului dvs. Conform legii, aveti dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ștergerea informațiilor dvs personale, asa cum vom specifica in cele ce urmeaza.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

KSB prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001.

Datele personale ce sunt prelucrate sunt: nume si prenume, e-mail, sex, profesie, locatie (tara si localitate).

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este newsletter.

Prin prelucrarea datelor nu se intocmesc profiluri bazate pe preferinte, continutul news-letter-ului fiind standard, acelasi pentru toti abonatii.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2000, in calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare (art.12)
 2. Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
 3. Dreptul la interventie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si in mod gratuit, urmatoarele:
  a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;
  b) transformarea datelor personale nelegale in date anonime;
  c) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).
 4. Dreptul la opozitie (art.15) - dreptul de a va opune, in mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dvs. particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.
 5. Dreptul de a va adresa justitiei (art.18) - dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost incalcate.
 6. Dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa KSB cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa din “contact”.

KSB certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma tertelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens;

Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a KSB si cu utilizarea si prelucrarea de catre KSB pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, (NEWSLETTER)

Dupa incheierea prelucrarii datelor cu caracter personal, acestea vor fi distruse (art.6 lit.a) / transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice (art.6 lit.c)

Newsletter

În cazul în care vă abonați să primiți newsletter-ul nostru, informațiile pe care le furnizați vor fi utilizate în primul rând în acest scop.

Trebuie să specificați adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă abona la serviciul de newsletter. Pentru a asigura faptul că procesul de înregistrare a fost demarat de deținătorul real al adresei de e-mail, apelăm la procesul “double opt-in” care ne permite documentarea faptului că newsletter-ul a fost comandat, a fost trimis un e-mail și s-a răspuns la acesta. Acestea sunt toate informațiile colectate. Pentru a îmbunătăți serviciile noastre newsletter, în special pentru a evita comenzile multiple, vom transmite adresa de e-mail pe care ați comunicat-o către sucursalele noastre europene în vederea comparării. Odată primită, adresa dumneavoastră de e-mail va fi utilizată în acest scop expres. Alte terțe persoane nu vor fi implicate.

Puteți oricând să revocați acordul de a salva informațiile dumneavoastră personale și de a le utiliza pentru distribuirea newsletter-ului. În partea de jos a fiecărui newsletter se află un link corespunzător. Alternativ, ne puteți trimite un e-mail la info@ksb.com pentru a ne comunica dorința dumneavoastră de a anula abonamentul la newsletter.

Universal Analytics

Pagina noastră de internet utilizează serviciul Google Universal Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - “Google”). În acest scop, Universal Analytics utilizează ID-urile utilizatorului pentru a identifica vizitatorul paginii de internet, printre alte lucruri. Informațiile salvate pentru acest ID al utilizatorului în legătură cu modul în care utilizați această pagină de internet sunt transmise în mod obișnuit către un server Google din Statele Unite unde sunt stocate. Deoarece serviciul de păstrare a anonimatului IP-ului este activat pe aceste pagini de internet, mai întâi Gooogle va scurta sau abrevia adresa dumneavoastră IP pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau pe teritoriul altor state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, izolate, întreaga adresă IP va fi transmisă către un server Google din Statele Unite, după care va fi scurtat. În numele nostru, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul în care utilizați pagina de internet, pentru a întocmi rapoarte privitoare la activitățile aferente paginii de internet și pentru a furniza servicii suplimentare operatorului paginii de internet în ceea ce privește pagina de internet și utilizarea internetului (e.g. analiza comportamentului de utilizare cross-device). Adresa IP trimisă de către browser-ul dumneavoastră ca parte a activităților Universal Analytics nu va fi unită sau corelată cu alte informații Google. În cazul în care doriți să împiedicați colectarea și transmiterea către Google a informațiilor de utilizare a paginii dumneavoastră de internet (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) precum și pentru a împiedica procesarea acestor date de către Google, dați click pe următorul link pentru a descărca și instala browser plug-in corespunzător:

Link: Browser add-on pentru a dezactiva Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Drept alternativă la browser plug-in sau în cazul în care utilizați o aplicație browser pe un dispozitiv mobil, dați click pe următorul link pentru a seta un element opt-out cookie, ce va împiedica Google Analytics să colecteze datele pe această pagină de internet (acest element cookie lucrează doar în acest browser și doar împreună cu acest domeniu; în cazul în care ștergeți elementele dumneavoastră cookie din acest browser, trebuie să dați din nou click pe link):

-        Dezactivarea serviciului Google Analytics

Acordați atenție faptului că această pagină de internet utilizează Google Analytics cu extensia “_anonymizeIp()”. Ca atare, adresele IP sunt procesate în continuare doar în format prescurtat pentru a preveni realizarea oricăror conexiuni directe cu o anumită persoană.

AdWords

Această pagină de internet utilizează Google Conversion Tracking. În cazul în care ați ajuns pe pagina noastră de internet prin intermediul unei reclame prezentate de Google, Google Adwords va introduce un element cookie în calculatorul dumneavoastră. Elementul cookie de urmărire este setat atunci când un utilizator dă click pe o reclamă prezentată de Google. Aceste elemente cookies expiră în 30 de zile și nu mai pot fi folosite în scopul identificării personale. În cazul în care utilizatorul vizitează pagini specifice pe pagina noastră de internet iar elementul cookie nu a expirat încă, atât KSB cât și Google pot stabili dacă faptul că utilizatorul a dat click pe reclamă și a fost condus la această pagină. Fiecare client Google AdWords primește un element cookiediferit. Drept rezultat, elementele cookie nu pot fi urmărite prin intermediul paginilor de internet ale cliențilorAdWords. Informațiile obținute ca urmare a utilizării elementului cookie de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici pentru clienții AdWords care s-au decis în favoarea urmăririi. Clienții află astfel mai multe informații cu privire la numărul total al utilizatorilor care au dat click pe reclama lor și care au fost conduși către o pagină cu posibilitate de urmărire. Cu toate acestea, ei nu primesc informații ce le-ar permite identificarea utilizatorilor. În cazul în care nu doriți să fiți implicat în procesul de urmărire, puteți alege să nu dispuneți de elementul cookie fie prin dezactivarea funcției automate de setare a elementului cookie aferentul browser-ului dumneavoastră fie prin configurarea browser-ului dumneavoastră în vederea blocării tuturor elementelor cookie din partea domeniului “googleleadservices.com”. Vă rugăm să acordați atenție faptului că nu puteți șterge elementele opt-out cookie, în cazul în care nu doriți înregistrarea informațiilor analitice. După ce ați șters toate elementele cookie din browser-ul dumneavoastră, trebuie să resetați respectivul opt-out cookie.

Social media plug-ins

Pagina noastră de internet utilizează plug-in-uri de pe următoarele rețele sociale:

Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland ("Facebook"); aceste plug-in-uri pot fi identificate ca urmare a utilizării unuia dintre logo-urile Facebook. Online, este disponibilă o listă la adresa https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ("Twitter"); aceste plug-in-uri pot fi identificate ca urmare a utilizării unuia dintre logo-urile Twitter. Online, este disponibilă o listă la adresa https://twitter.com/about/resources

Plug-in-urile sunt extensii gata de folosire pentru paginile de internet ce sunt create de către operatorii rețelelor sociale și sunt puse la dispoziție terțelor părți pentru a fi utilizate. Ele permit o conexiune sau realizarea unui link între o altă pagină de internet și respectiva rețea. Ceea ce au în comun toate plug-in-urile rețelelor sociale este faptul că nu sunt controlate sau administrate de KSB în ciuda faptului că sunt integrate în conținutul unei terțe pagini de internet. Din acest motiv, informăm utilizatorii paginii noastre cu privire la modul în care funcționează aceste plug-in-uri pentru ca aceștia să poată decide utilizarea sau neutilizarea lor.

Utilizăm “metoda dublu-click” pentru social media plug-ins în vederea maximizării protecției datelor pentru utilizatorii paginii noastre de internet. La apelarea paginii de internet, butoanele sunt dezactivate și nu începem imediat să trimitem informații către operatorii de rețea socială. Doar atunci când butonul este activat temporar sau permanent (primul click), utilizatorul își exprimă acordul cu privire la efectul său, moment în care informațiile se transmit în mod corespunzător. Cel de-al doilea click transmite încrederea utilizatorului în rețelele pe care le promovăm. Această metodă face posibil ca utilizatorii paginii noastre să decidă dacă sunt de acord cu transmiterea datelor de utilizare către operatorii de rețea socială.

Atunci când utilizatorii paginii noastre având elementul de plug-ins activat permanent conform metodei dublu click, browser-ul stabilește o legătură directă cu serverul rețelei sociale, iar informațiile specifice utilizatorului sunt transmise către furnizorii rețelei sociale menționați anterior fără ca utilizatorului să i se atragă atenția în mod special cu privire la acest lucru. În cazul paginii Facebook, aceasta implică în mod obișnuit informații ce specifică faptul că utilizatorul a vizitat pagina noastră și include adresa IP a dispozitivului final sau terminalului utilizat, împreună cu data și ora, browser-ul și sistemul de operare. Acest lucru se întâmplă și când utilizatorul nu dă click pe butonul “Like”. Pe de altă parte, pagina Twitter nu colectează doar informațiile ce menționează faptul că pagina de internet a fost vizitată ci și adresa IP. Operatorii de rețea socială nu au dezvăluit alte detalii cu privire la informațiile suplimentare pe care le pot colecta în acest context. Atâta timp cât utilizatorul este conectat la rețeaua socială respectivă atunci când vizitează pagina noastră de internet, rețeaua poate asocia sau corela această vizită cu contul respectiv al utilizatorului. În cazul în care utilizatorul dă click pe plug-in sau utilizează alte funcții de rețea socială (e.g. funcția de comentare), și aceste informații sunt transmise și salvate pe serverele aferente rețelei sociale. În cazul în care utilizatorul dorește să împiedice transmiterea acestor informații suplimentare, acesta trebuie să se deconecteze de la rețeaua socială înainte de a încărca pagina noastră de internet.

Nu am fost informați și nu am primit alte detalii privitoare la scopul informațiilor transmise. Consultați informațiile privitoare la confidențialitatea și protecția datelor aferente rețelelor sociale, pentru informații referitoare la scopul și obiectivul activităților de strângere a datelor efectuate de către respectivul furnizor, cu privire la procesarea și utilizarea ulterioară de către acest furnizor precum și cu privire la drepturile utilizatorului și opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității utilizatorului.

Securitate

KSB utilizează politici și proceduri de securitate la zi în vederea protejării datelor și informațiilor împotriva manipulării, pierderii, deteriorării sau accesului neautorizat atât în mod neintenționat cât și în mod intenționat. Atunci când informațiile personale se colectează și procesează, informațiile sunt criptate pentru transmiterea de date.

Linkuri către ale pagini de internet

Oferta noastră online conține linkuri către alte pagini. Nu avem niciun control cu privire la respectarea de către alte pagini de internet a reglementărilor corespunzătoare privitoare la confidențialitatea și protecția datelor.

În calitate de furnizor, conform legii, KSB este răspunzătoare pentru propriul său conținut. Trebuie făcută distincție între linkurile cu conținut din partea altor furnizori și conținutul prezentat de KSB. KSB nici nu își asumă responsabilitatea nici nu aprobă în niciun mod conținutul extern prezentat prin intermediul linkurilor și în mod special identificate ca atare. Furnizorul paginii de internet către care există un link va fi unicul răspunzător pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet cât și pentru orice daune cauzate ca urmare a utilizării sau neutilizării informațiilor furnizate. Editorul este unicul răspunzător pentru linkurile terțe, în cazul în care editorul este conștient de acesta, incluzând și conținutul ilegal sau conținutul ce poate fi obiectul urmăririi, iar împiedicarea folosirii lor este posibilă din punct de vedere și rezonabilă. 

Additional Information