Mała średnica i doskonałe parametry pracy - zatapialna pompa Amacan w szybie rurowym

Zatapialne pompy Amacan montowane w szybach rurowych wykorzystywane są w oczyszczaniu ścieków i w hydroponice. Mają konstrukcję zwartą, o małej średnicy, ale doskonałe parametry pracy.

Zatapialne pompy Amacan montowane w szybach rurowych Zatapialne pompy Amacan montowane w szybach rurowych Dzięki małej średnicy konstrukcji zatapialna pompa Amacan jest idealna do instalowania w szybach rurowych o małych średnicach. Warianty pompy Amacan oferowane przez KSB:

 • Amacan K – zatapialna pompa w szybie rurowym z wirnikiem odpornym na zatykanie się
 • Amacan P – zatapialna pompa w szybie rurowym z wirnikiem osiowym

Zatapialna pompa Amacan K

Zastosowania w oczyszczaniu ścieków

 • Tłoczenie wody mieszanej i osadów aktywnych w oczyszczalniach ścieków
 • Przepompownie w systemach nawadniania i odwadniania
 • Przepompownie wód opadowych
 • Kontrola zanieczyszczenia wód, ochrona przeciwpowodziowa i hydroponika

Zalety

 • Solidne i niewymagające:Bezpośredni napęd silnikiem trójfazowym i optymalne chłodzenie silnika tłoczonym medium pozwalają na efektywne wykorzystanie mocy.
 • Łatwa instalacjaWłasny ciężar pompy gwarantuje jej środkowe osadzenie w szybie rurowym, z pierścieniem uszczelniającym typu o-ring. Żadnych kotwień ani elementów stabilizujących; łatwa instalacja i demontaż.
 • Bezpieczna i niezawodna:Monitorowanie temperatury łożyska, ochrona termiczna silnika i czujnik wycieków w komorze silnika.
 • Optymalizacja hydrauliczna:Układ hydrauliczny z niskim poziomem drgań; rozszerzenie komory czerpnej zapewnia bezwirowy dopływ.

Zatapialna pompa Amacan P

Zastosowania w oczyszczaniu ścieków

 • Pompy do wody czystej i ścieków surowych w wodociągach i oczyszczalniach ścieków
 • Pompy wody chłodzącej w elektrowniach i w przemyśle
 • Przemysłowe zaopatrzenie w wodę
 • Przepompownie wód opadowych
 • Przepompownie w systemach nawadniania i odwadniania
 • Kontrola zanieczyszczenia wód, ochrona przeciwpowodziowa i hydroponika

Korzyści dodatkowe

 • Bezawaryjna eksploatacja:Ochrona przeciw długim włóknom zapewniona przez uszczelnienia mechaniczne w układzie posobnym, komora doprowadzania cieczy, materiał powierzchni kontaktowych wysokogatunkowy i odporny na zużycie
 • Bezpieczna i niezawodna:Monitorowanie wycieków z uszczelnienia mechanicznego
 • Optymalizacja hydrauliczna:Żebra wlotowe
 • Ekonomicznie efektywna:Mała średnica silnika minimalizuje straty przepływu w rurze odprowadzającej
Additional Information