Hydrauliczne próby modelowe – część 2: Transport substancji stałych w przewodach kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne stoją przed szczególnym wyzwaniem. Muszą w niezawodny sposób transportować także substancje stałe, takie jak włókna, piasek, materiał do posypywania dróg, kamienie lub zanieczyszczenia organiczne. Lecz przy jakich prędkościach przepływu można w niezawodny sposób transportować w rurociągach różne substancje stałe?

Pewne jest, że zawsze potrzebna jest określona minimalna prędkość przepływu, aby w całości przetransportować substancje stałe.
Należy przy tym uwzględnić różne warunki brzegowe:

  • Różne prędkości przepływu dla rurociągów pionowych i poziomych.
  • Przyjęta wewnętrzna średnica rurociągu, przy czym większe średnice wymagają także większych prędkości przepływu.
  • Skład tłoczonego medium (ocena zawartości włókien, substancji stałych i wielkości uziarnienia).
  • Sposób eksploatacji rurociągu (eksploatacja przerywana lub ciągła).
  • Całkowita długość rurociągu.

Próby przeprowadzane przez KSB i Uniwersytet Techniczny w Berlinie

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie o prędkość przepływu, we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie (TU Berlin) firma KSB przeprowadziła odpowiednie próby dotyczące transportowania wraz ze ściekami elementów zawartych w ściekach. Wyniki zostały udokumentowane w postaci wykresu „minimalne prędkości przepływu”.

Hydrauliczne próby modelowe – część 2: Transport substancji stałych w przewodach kanalizacyjnych Minimalne prędkości przepływu przy transporcie substancji stałych w przewodach kanalizacyjnych

Ważne jest tutaj, że bardziej szczegółowo został zbadany zakres średnic nominalnych od DN100 do DN 250, podczas gdy w przypadku zakresów średnic nominalnych od DN500 do DN1000 zastosowano ekstrapolację. Domieszki odpowiadają spotykanym zazwyczaj elementom zawartym w ściekach bądź zanieczyszczonej wodzie, takim jak włókna, drobny i grubszy żwir (0 – 4 i 16 – 32 mm) oraz tłuczeń granitowy (2 – 5 mm).

Film przedstawia związek między transportem substancji stałych a minimalną prędkością przepływu

W oparciu o pierwotne próby przeprowadzone z TU Berlin firma KSB opracowała model funkcjonalny „transport substancji stałych”.
Pokazuje on, jak różne elementy są transportowane razem ze ściekami. Szczegółowa budowa modelu funkcjonalnego oraz sposób zachowania różnych substancji stałych przy różnych prędkościach przepływu w rurociągach zostały zademonstrowane w stworzonym przez KSB filmie „Hydrauliczne próby modelowe – transport substancji stałych”.

Jeżeli masz jeszcze pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z naszymi ekspertami KSB.

Już teraz ciesz się kolejnym materiałem na temat systemu separacji substancji stałych z naszego cyklu tematycznego „Hydrauliczne próby modelowe”.