Optymalne rozwiązania dla komunalnych oczyszczalni ścieków

KSB oferuje kompletne rozwiązania do tłoczenia ścieków. Pompy ściekowe, armatura i systemy według aktualnego stanu techniki zapewniają płynny przebieg procesów związanych z oczyszczaniem ścieków.

Waste_Water_transport_img

Niezależnie, czy są montowane w domach wolnostojących, zakładach przemysłowych, odległych osadach, czy w budynkach znajdujących się w strefach ochrony wód, układy i filozofia KSB zawsze zapewniają optymalne rozwiązania.

Wyroby KSB przeznaczone dla inżynierii ścieków stosowane są w następujących zastosowaniach:

  • Woda brudna /ścieki
  • Brudna woda
  • Przepompownie ścieków
  • Przepompownie brudnej wody
  • Wody opadowe
  • Przepompownie wód opadowych

PRZEJDŹ DO KATALOGU PRODUKTÓW

Pompa Amarex KRT do suchej i mokrej zabudowy

Amarex – nowa pompa ściekowa z wydajnym układem hydraulicznym

Nowa pompa z silnikiem zatapialnym została zoptymalizowana pod kątem wydajności energetycznej, instalacji i eksploatacji.

Więcej to Amarex – nowa pompa ściekowa z wydajnym układem hydraulicznym
New content item

Bezpieczne. Energooszczędne. Pompy ściekowe następnej generacji

Nowa generacja pomp ściekowych: w połączeniu z niezatykającymi się wirnikami i energooszczędnymi silnikami KSB pompy typoszeregu Amarex KRT i Sewatec oferują jeszcze lepszy stopień całkowitej skuteczności.

Więcej to Bezpieczne. Energooszczędne. Pompy ściekowe następnej generacji
AmaDS3/Sewasystem - tłocznia ścieków z systemem separacji ciał stałych

AmaDS3/Sewasystem - tłocznia ścieków z systemem separacji ciał stałych

AmaDS3/Sewasystem to tłocznia ścieków z systemem separacji ciał stałych łącząca niezawodne i sprawne działanie.

Więcej to AmaDS#!3!#/Sewasystem - tłocznia ścieków z systemem separacji ciał stałych
Amajet - Układ

Układ Amajet – efektywne czyszczenie zbiorników wody deszczowej

System KSB Amajet może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie kanały burzowe i zbiorniki wody deszczowej wymagają efektywnego kosztowo oczyszczenia.

Więcej to Układ Amajet – efektywne czyszczenie zbiorników wody deszczowej
Pump_station_img

Pompownia ścieków

KSB oferuje przepompownie przystosowane do wszelkich zadań związanych z brudną wodą i ściekami. Jako pompownie i przepompownie, tłoczą one wody opadowe oraz ścieki gospodarcze, przemysłowe lub komunalne.

Więcej to Pompownia ścieków
Pumped_drainage_system_img

Układ kanalizacyjny

Układy pompowe KSB pozwalają na niezawodne przyłączenie odległych osiedli do systemu kanalizacji.

Więcej to Układ kanalizacyjny
Additional Information
Amarex N_original

Możliwości pompy zatapialnej Amarex N