KSB – Twój rzetelny partner w ochronie przeciwpowodziowej

Technicznie zaawansowane urządzenia tłoczące KSB są przystosowane do ochrony przeciwpowodziowej. Pompy według najnowszego stanu techniki gwarantują prawidłowe odwodnienie obszarów narażonych na wystąpienie powodzi.

Melioracje

Każdego roku tysiące osób stają się ofiarami powodzi, gdy rzeki występują z brzegów. KSB pomaga w zabezpieczaniu przestrzeni życiowej i ochronie życia. Amacan jest pompą idealną do stosowania w przepompowniach o małej wysokości podnoszenia: Może pompować kilka metrów sześciennych wody na godzinę i nadaje się najlepiej do obszarów zagrożonych powodzią.

Zatapialne pompy Amacan montowane w szybach rurowych

Mała średnica i doskonałe parametry pracy - zatapialna pompa Amacan w szybie rurowym

Zatapialne pompy Amacan montowane w szybach rurowych wykorzystywane są w oczyszczaniu ścieków i w rolnictwie. Mają konstrukcję zwartą, o małej średnicy, ale doskonałe parametry pracy.

Więcej to Mała średnica i doskonałe parametry pracy - zatapialna pompa Amacan w szybie rurowym