Optymalny bilans energetyczny dzięki zatapialnym mieszadłom Amaprop

Dwa wolnoobrotowe mieszadła zatapialne Amaprop włączane są do procesu produkcji biogazu w celu zapewnienia efektywnej energetycznie, bezawaryjnej eksploatacji System mieszania z wykorzystaniem mieszadeł typu Amaprop 2500. System mieszania z wykorzystaniem mieszadeł typu Amaprop 2500.

W wykonaniu tego zadania radzą sobie dwa mieszadła Amaprop:

W celu osiągnięcia najbardziej efektywnej produkcji biogazu KSB proponuje zainstalowanie w zbiornikach fermentacyjnych po 2 niezawodne i trwałe mieszadła wolnoobrotowe Amaprop 2500. Mieszadła te wyposażone są w śmigła o średnicy 2,5 m i silniki o mocy 6,5 kW. Duża średnica śmigła umożliwia mieszanie dużej ilości substratu, zaś mała jego prędkość nie wpływa szkodliwie na pożyteczne bakterie i nie generuje niepotrzebnych strat związanych z tarciem cząstek o powierzchnię śmigła. Ustawienie tych mieszadeł na różnych wysokościach w pewnej odległości od środka zbiornika, zapewnia efektywne wymieszanie substratu i uzyskanie optymalnych warunków do zachodzenia procesu powstawania biogazu. Dodatkowe zamontowanie mieszadła średnioobrotowego Amaprop 1000 przy ścianie zbiornika , wspomaga proces produkcji biogazu i eliminuje zjawisko powstawania osadu pływającego oraz sedymentacji substratu na dnie zbiornika. System mieszania z wykorzystaniem mieszadeł typu Amaprop 1000. System mieszania z wykorzystaniem mieszadeł typu Amaprop 1000.

Układ mieszający musi spełniać następujące zadania:

Zapobiegać powstawaniu osadu pływającego
Osad pływający hamuje a nawet w skrajnych wypadkach uniemożliwia wydobywanie się biogazu nad powierzchnie substratu

Zapobiegać sedymentacji substratu
Powiększenie obszaru reakcji poprzez likwidację stref nie wymieszanych

Zmniejszenie zakresu czynności serwisowych
Równomierne rozprowadzanie substratu

Ujednorodnienie składu substratu optymalny rozwój biocenozy i wyższy stopień wykorzystania substratu

Zapobiegać wahaniom temperatury
Optymalne warunki do zachodzenia reakcji

Additional Information
Biogaz Collection_original

Technologia biogazowa firmy KSB