Świadoma i skuteczna w ochronie środowiska – firma KSB, Państwa silny partner w inżynierii ścieków

Pompy, armatura i systemy KSB są kluczem do odpowiedzialnego przesyłu ścieków. Od odbioru ścieków i oczyszczanie po ich usuwanie – wyroby KSB są w pełni niezawodnie.

Bogate doświadczenie KSB w zakresie inżynierii ścieków zapewnia płynność procesową w przesyle ścieków przemysłowych, komunalnych i domowych.

Dla KSB odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska jest równie ważne co zapewnienie maksymalnej wydajności oraz jakości wyrobów i usług. Przykładem potwierdzającym regułę są sprawdzone pompy, armatura i systemy kanalizacyjne, do wykorzystania w oczyszczalniach ścieków i zakładach produkcji biogazu. 

Pompy, armatura i systemy KSB zapewniają również bezpieczeństwo w walce z powodziami.

New content item

Bezpieczne. Energooszczędne. Pompy ściekowe następnej generacji

Nowa generacja pomp ściekowych: w połączeniu z niezatykającymi się wirnikami i energooszczędnymi silnikami KSB pompy typoszeregu Amarex KRT i Sewatec oferują jeszcze lepszy stopień całkowitej skuteczności.

Więcej to Bezpieczne. Energooszczędne. Pompy ściekowe następnej generacji
planer pic

Program doboru pomp ściekowych Helps

Oprogramowanie Helps pomaga w zaprojektowaniu pomp ściekowych instalowanych zarówno w pomieszczeniach suchych, jak i mokrych.

Więcej to KSB Helps
Rehabilitaion_img

Modernizacja przepompowni

Z wieloletnim doświadczeniem KSB stała się ekspertem w dziedzinie modernizacji przepompowni. Poczynając od szczegółowego planowania po realizację – KSB świadczy pomoc na wszystkich etapach modernizacji przepompowni.

Więcej to Modernizacja przepompowni – technologia ścieków według najnowszego stanu techniki