Niezawodny rozruch systemu zgodny z zamówieniem – za każdym razem

Na całym świecie serwis KSB przeprowadza montaże i wykonuje uruchomienia pomp, armatury, a także zautomatyzowanych komponentów układu oraz kompletnych systemów - zawsze kompleksowo i na czas.
Uruchomienie w elektrowni

Pomoc ekspertów serwisowych u klienta i od pierwszego dnia. Klienci KSB mogą na nas polegać. Doświadczeni specjaliści serwisu KSB profesjonalnie i niezawodnie montują pompy i armaturę. Zapobiega to opóźnieniom, a uruchomienie systemów pompowych może odbywać się zgodnie z planem. Ta faza cyklu życia produktu stanowi podstawę udanej eksploatacji całego systemu.

Na całym świecie kierownicy KSB zajmują się nadzorowaniem prac montażowych poszczególnych agregatów pompowych, zarówno dla dużych instalacji (np. do odsalania wody morskiej), jak i dla zwykłych przepompowni.

Uruchomienie/rozruch pomp i armatury - zestawienie usług

 • Kontrola dostawy zestawów pompowych
 • Analiza wymagań i warunków na instalacji
 • Nadzór nad wszystkimi procedurami i czynnościami związanymi z montażem
 • Kontrola przecieków
 • Prawidłowe osiowanie agregatu pompowego przy użyciu urządzenia laserowego
 • Sprawdzenie zainstalowanej aparatury kontrolno-pomiarowej
 • Konserwacja w przypadku opóźnienia w czasie uruchomienia/ rozruchu
 • Instruktaż i szkolnie dla pracowników obsługi

Zalety serwisu montażowego KSB

 • Jedna, dedykowana osoba kontaktowa w KSB, również w sprawach produktów pochodzących od innych producentów
 • Optymalizacja kosztów poprzez aktywne planowanie i profesjonalne wdrożenie
 • Niezawodność i bezpieczeństwo - zwłaszcza w fazie rozruchu – zapewnione przez doświadczonych specjalistom KSB posiadających wiedzę i własny know-how
Additional Information
Oferta serwisu KSB Collection_original

Oferta fabrycznego serwisu KSB

Usługi serwisowe KSB