Ochrona przeciwpożarowa - bezpieczna i niezawodna na całym świecie dzięki instalacjom przeciwpożarowym KSB

W instalacjach przeciwpożarowych znaczącym kryterium jest bezpieczeństwo eksploatacji w sytuacji awaryjnej. Tylko urządzenia pracujące bez zarzutu gwarantują tłoczenie wody gaśniczej w razie pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa Etanorm RX/ FXV – serce instalacji przeciwpożarowych gwarantem najwyższej niezawodności KSB oferuje obok pomp i armatury również wszystkie inne agregaty, które stanowią stacjonarne wyposażenie instalacji przeciwpożarowych. Posiadamy w swojej ofercie pompy tryskaczowe, instalacje do podwyższania ciśnienia oraz rozwiązania kompleksowe. Oferujemy zarówno instalacje standardowe jak również rozwiązania dopasowane do szczególnych wymagań klienta.

Oferta KSB obejmuje produkty i rozwiązania systemowe do:

  • Instalacji hydrantowych
  • Instalacji tryskaczowych
  • Układów zalewających
  • Instalacji piankowych
  • Układów z pompami wstępnymi i pompami wypełnienia zbiornika 
  • Odwadniania 

Doświadczenie i know-how czyni z KSB lidera w produkcji pomp tryskaczowych w Europie. KSB dostosowuje swoje urządzenia do międzynarodowych norm i przepisów przeciwpożarowych oraz dysponuje wszelkimi certyfikatami wymaganymi dla instalacji przeciwpożarowych, począwszy od powszechnie stosowanego w Niemczech i krajach sąsiadujących certyfikatu VdS przez amerykański certyfikat NFPA20/FM/UL aż po obowiązujący w Polsce certyfikatu CNBOP.

Additional Information