PumpMeter – więcej przejrzystości w celu zwiększenia efektywności energetycznej

PumpMeter montowany seryjnie na pompie rejestruje wszystkie parametry pracy, przedstawia je w sposób przejrzysty i pokazuje czy pompa pracuje efektywnie i oszczędnie.

Pump + PumpMeter

Przejrzysty wyświetlacz pozwala na łatwy odczyt następujących danych:

  • wszystkich ważnych wielkości pomiarowych
  • wszelkich istotnych parametrów pracy pompy
  • punktu pracy
  • profilu obciążenia

PumpMeter_Table_img

Zależnie od charakterystyki krzywej pompy nie rozróżnia się krzywej pomiędzy bardzo niskim a niskim przepływem, a odpowiadające temu fragmenty krzywej pompy wyświetlane są jednocześnie.

Do zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniają się:

  • stałe wskazywanie potencjału oszczędności poprzez Ikonę Efektywności Energetycznej (EFF)
  • możliwość łatwego doposażenia pompy w PumpDrive, gdyż PumpMeter ma zarejestrowane wszystkie parametry pracy

Zalety PumpMeter’a:

  • Seryjny montaż na pompie ułatwia procedurę uruchomienia pompy wyposażonej w PumpDrive
  • Podłączenie PumpMeter’a do układu monitorującego proces przy użyciu interfejsów standardowych umożliwia centralny dostęp do danych
  • Niższe koszty zakupu w porównaniu z konwencjonalną aparaturą pomiarową
Additional Information