Fabryka KSB w Pegnitz oferuje testy odbiorcze online pomp przemysłowych

W drugim co do wielkości zakładzie produkcyjnym KSB w Europie można już teraz przeprowadzać testy odbiorcze pomp w trybie online. Stacja prób w fabryce KSB w Pegnitz, Niemcy Imponujący park maszynowy stacji prób w zakładzie KSB w Pegnitz umożliwia wykonywanie bardzo precyzyjnych pomiarów w celu zweryfikowania ustalonych wartości. 

W zakładzie w Pegnitz koncern KSB produkuje głównie pompy dla przemysłu chemicznego, rafineryjnego i petrochemicznego takie jak MegaCPK czy HPK-L. W przypadku tych pomp niezbędne są próby odbiorcze, które – zwłaszcza w przypadku międzynarodowych projektów – potrafią być czasochłonne i kosztowne. Oferta przeprowadzania testów odbiorczych w trybie online położyła temu kres. „Opracowaliśmy nowy proces, który umożliwia niezawodny, zgodny z obowiązującymi normami odbiór pomp przez Internet” – mówi Klaus Wießner, szef Działu Jakości Pomp i Systemów.

Co właściwie oznaczają zdalne testy odbiorcze online?

Tak jak dotychczas KSB sprawdza działanie oraz dane pompy w zakresie charakterystyk pracy, jednak dzięki technologii online, klient nie musi już być obecny na naszym zakładzie, ponieważ testy transmitujemy mu na żywo. Przebieg prób online można bardzo wygodnie śledzić na trzech różnych oknach komputera:

  • Obraz z kamery (pompa na stanowisku badań)
  • Pomiar charakterystyk
  • Wideokonferencja

Jak to dokładnie funkcjonuje?

Przed testami odbiorczymi KSB przekazuje klientowi informacje organizacyjne, specyfikacje zamówienia i dokładny opis próby odbiorczej.Ten opis zawiera szczegółowe informacje odnośnie zastosowanych przyrządów pomiarowych włącznie ze świadectwami ich kalibracji. Po odbiorze KSB wysyła e-mailowo do klienta certyfikaty badań do podpisania. Proces ten został wypróbowany w praktyce i wdrożony zgodnie z normami dotyczącymi odbiorów.

Wszystkie warunki i opcje w skrócie:

  • Możliwość zdalnych testów odbiorczych online agregatów o mocy napędu do 2 MW
  • Wydajność do 18 000 m³/h; ciśnienie tłoczenia do 63 bar
  • Systemy sterowania i kontroli; w pełni zautomatyzowana rejestracja danych pomiarowych
  • Do 6,6 kV
  • Łatwo dostępne orurowanie umożliwiające zintegrowanie pompy ze stanowiskiem prób w bardzo krótkim czasie
  • Możliwość wykonywania pełnych testów działania agregatu pompowego wraz z osprzętem elektrycznym i mechanicznym(string test)
  • Testy odbiorcze zgodne z ISO 9906, Hydraulic Institute i API.
Additional Information