Pompy i armatura KSB – efektywna eksploatacja elektrowni

KSB jest liderem na światowym rynku dzięki niezawodnym pompom dla elektrowni i armaturze wysokociśnieniowej.

Zaawansowany technicznie kompleksowy program produkcji pomp i armatury KSB przekonuje operatorów elektrowni i firmy wykonawcze do wyboru naszych produktów. Technologia KSB umożliwia budowę wysokosprawnych i niezawodnych bloków energetycznych.

Niezawodna praca pomp i armatury KSB w energetyce

Pompy KSB znajdują zastosowanie w elektrowniach i elektrociepłowniach na całym świecie. Dostarczamy pompy zasilające kotła, pompy kondensatu, wody chłodzącej i ciepłownicze oraz cyrkulacyjne kotła. Na rurociągach parowych i wysokociśnieniowych zabudowywane są zawory i zasuwy odcinające i zwrotne, na obiegach wodnych wykorzystywane są przepustnice KSB Amri.

Zastosowanie produktów KSB w energetyce

Pompy energetyczne i armatura wysokociśnieniowa KSB idealnie nadają się do pracy w elektrowniach jądrowych i konwencjonalnych. Nasze produkty są również przydatne przy produkcji energii odnawialnej oraz w układach ciepłowniczych. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) oraz dla układów wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Additional Information
pumpen pict

Broszura

Pompy i Automatyka KSB – do pobrania

Broszura8 MB
Armaturenprogramm_original

Broszura

Armatura KSB – do pobrania

Broszura6 MB