PumpDrive - płynna regulacja prędkości obrotowej dla maksymalnej efektywności

PumpDrive stanowi najbardziej aktualną generację przemienników częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej firmy KSB. Dba o zgodny z zapotrzebowaniem sposób pracy pomp, uzyskując dzięki temu maksymalne oszczędności energii.

PumpDrive - zwiększa stopień sprawności pompy PumpDrive - zwiększa stopień sprawności pompy
Oszczędność energii z PumpDrive: układ ten w sposób ciągły dostosowuje prędkość obrotową pompy do rzeczywistego zapotrzebowania instalacji. Umożliwia to bezpieczną eksploatację pomy z zachowaniem efektywności energetycznej. Regulacja prędkości obrotowej pomp zalecana jest przede wszystkim wówczas, gdy zapotrzebowanie w instalacji jest zmienne. Zgodny z zapotrzebowaniem sposób pracy dzięki regulacji prędkości obrotowej umożliwia potencjalne oszczędności do 60 procent zwiększając stopień sprawności pompy.

PumpDrive obniża zużycie energii elektrycznej jednocześnie zmniejszając koszty eksploatacji układu pompowego w całym okresie użytkowania. Maksymalne oszczędności energii można dodatkowo uzyskać dzięki kombinacji jednostki monitorowania pompy PumpMeter z KSB SuPremE®, najbardziej efektywnym, bezmagnesowym napędem pompy na świecie.

Przykładowe obliczenia

Etanorm PumpDrive 32-200/552: zgodna z zapotrzebowaniem redukcja wydajności pompy o zaledwie 30 % oznacza oszczędność rzędu 1.712 EUR / 8 godzin eksploatacji (przy cenie 12 centów/kWh).

Eksploatacja pompy – bezpieczna i niezawodna

Dla bezpiecznej eksploatacji pompy decydujące znaczenie ma stała kontrola urządzenia. Konieczna jest na przykład ciągła kontrola stanów pracy pomp. Dlatego też PumpDrive rejestruje i przetwarza w sposób ciągły wartości i dane, monitorując tym samym w każdym momencie dopuszczalny zakres pracy.

Etanorm + PumpDrive + PumpMeter + SuPremE®
Pompa Etarnom z silnikiem SuPremE®, PumpMeter i PumpDrive
Funkcja DFS PumpDrive niweluje straty ciśnienia
Funkcja DFS PumpDrive niweluje straty ciśnienia
PumpDrive umożliwia równoległą pracę do sześciu pomp.
PumpDrive umożliwia równoległą pracę do sześciu pomp.

PumpDrive charakteryzują następujące cechy szczególne:

Monitorowanie charakterystyki zbiorczej i szacowanie wydajności pompy

PumpDrive monitoruje charakterystykę zbiorczą pompy i ustala szacunkowo aktualny punkt pracy na podstawie poboru mocy silnika oraz aktualnej prędkości obrotowej. W ten sposób rozpoznaje, kiedy występują niedozwolone stany eksploatacji, takie jak: ekstremalne obciążenie częściowe, suchobieg lub przeciążenie. Zdefiniowane wcześniej ustawienia umożliwiają wygenerowanie komunikatu w przypadku ekstremalnego obciążenia częściowego lub przeciążenia i odłączenie agregatu pompowego w zależności od ustawienia. Chroni to pompy przed przestojami i uszkodzeniami na skutek eksploatacji w niedozwolonych warunkach.

Kolejną ważną cechą szczególną przetwornika PumpDrive jest nieprzerwane szacowanie wydajności. Wartości szacowania wydajności wynikają z pomiaru wydajności oraz funkcji charakterystyki. Szacowana wydajność dostarcza ważnych danych dla funkcji DFS.
Nieprzerwane szacowanie wydajności

Pakiet funkcji „Ścieki” - Optymalizacja zastosowań ściekowych

PumpDrive umożliwia zwiększenie dostępności pomp ściekowych za pomocą funkcji służących do ukierunkowanej regulacji prędkości obrotowej. Zalicza się do nich funkcja płukania, monitorowanie prędkości przepływu i profilaktyka zabrudzeń.
Zastosowanie w ściekach  

Pakiet funkcji „Zwiększenie ciśnienia” - stałe ciśnienie systemowe dzięki PumpDrive

Stałe ciśnienie systemowe odgrywa istotną rolę dla dostępności i efektywności pomp podnoszących ciśnienie. Dlatego też nowy PumpDrive posiada specjalne funkcje, które odnoszą się w szczególności do wymagań występujących w instalacjach podnoszenia ciśnienia, takie jak: funkcja napełniania rurociągu i tryb gotowości. Stałe ciśnienie systemowe dzięki PumpDrive Stałe ciśnienie systemowe dzięki PumpDrive

System zarządzania pracą pomp podwójnych zapewniający redundancję

Zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych w każdym momencie zapewnia zadaną wartość dzięki dwóm pompom o takiej samej konstrukcji. Wyróżnia się tu dwa tryby pracy:

  • Wartość zadana zostaje osiągnięta przy pracy znamionowej jednej pompy (2 x 100 %)
  • Znamionowy punkt pracy zostaje osiągnięty przy pracy znamionowej obu pomp. (2 x 50 %)

Etaline Z Elastyczność pod każdym względem

Do wszystkich wymagań i wszelkich zastosowań: dzięki dużemu zakresowi mocy od 0,37 kW do 110 kW (na zapytanie także do 1,4 MW) PumpDrive zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i optymalną efektywność w ramach zastosowań przemysłowych jak i w wersji Eco w ramach technicznych systemów budynków.

Elastyczność PumpDrive’a widoczna jest również podczas montażu: przemiennik częstotliwości PumpDrive można montować na ścianie, na silniku lub w szafie sterowniczej.

Montaż na silniku

PumpDrive może być montowany bezpośrednio na silniku. PumpDrive może być montowany bezpośrednio na silniku. Nowy przemiennik częstotliwości PumpDrive jest perfekcyjnie dostosowany do silników pomp KSB, do mocy 55 kW może być montowany bezpośrednio na silniku. Zaleta montażu na silniku: w przypadku modernizacji nie ma miejsca w szafie sterowniczej i nie jest także wymagane poszukiwanie odpowiedniego miejsca na ścianie.

Montaż naścienny

PumpDrive montowany na ścianie …lub alternatywnie na ścianie. Montaż naścienny jest idealną alternatywą w przypadku, gdy w szafie sterowniczej nie ma już miejsca lub gdy montaż na silniku nie jest możliwy. W przypadku montażu naściennego pompa i PumpDrive znajdują się w bezpośrednim pobliżu.

Montaż w szafie sterowniczej

Trzecią opcją jest montaż w szafie sterowniczej. Trzecią opcją jest montaż w szafie sterowniczej. PumpDrive zamontowany w szafie sterowniczej może być stosowany w zakresach mocy do 1,4 MW.

Łatwy w montażu, obsłudze i konserwacji

  • Wstępna parametryzacja pompy i przemiennika częstotliwości PumpDrive dokonywana jest już w fabryce.
  • Łatwe połączenie przewodem z wtykiem M12 między PumpMeter i PumpDrive.
  • Zintegrowany wyłącznik główny umożliwia całkowite i bezpieczne odłączenie od sieci elektrycznej.

Aplikacja My PumpDrive-App - funkcjonalna i wygodna

Do obsługi przemiennika częstotliwości PumpDrive przez smartfona firma KSB oferuje praktyczną aplikację My PumpDrive-App dostępną w języku niemieckim, angielskim i francuskim. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu iTunes.

  • Obsługa i obserwacja: dostęp do wszystkich ważnych parametrów, wyświetlanie alarmów i ostrzeżeń, zapisywanie trendów oraz graficzne wyświetlanie dostępnych parametrów.
  • Pomoc przy uruchomieniu dla trzech głównych rodzajów zastosowań: tryb nastawnika, regulacja ciśnienia końcowego, regulacja ciśnienia różnicowego.
  • Administrowanie bazą danych: przesyłanie parametrów ze smartfonu na PumpDrive’a i z PumpDrive’a na smartfona lub przesyłanie parametrów za pomocą poczty elektronicznej oraz na komputerze PC.

PumpDrive App Różnorodność dla maksymalnej efektywności

Nowy przemiennik częstotliwości PumpDrive jest dostępny w dwóch wersjach wykonania oferujących różne funkcje. Do elastycznych zastosowań i wysokich wymagań występujących w przemyśle KSB oferuje wariant z kompletnym wyposażeniem. Wersja Eco posiada wszystkie funkcje podstawowe i nadaje się szczególnie do zastosowania w ramach technicznych systemów budynków. Warianty produktów umożliwiają zapewnienie optymalnej regulacji prędkości obrotowej pompy dla wszelkich wymagań.

Wersje wykonania PumpDrive i PumpDrive Eco
Wersje wykonania PumpDrive i PumpDrive Eco
PumpDrive - dla różnych typów pomp i instalacji
PumpDrive - dla różnych typów pomp i instalacji
Additional Information

Interaktywny kalkulator kosztów

PumpDrive zmniejsza koszty eksploatacji układu pompowego w całym okresie jego użytkowania. Oblicz potencjał obniżenia kosztów!

Oblicz potencjał obniżenia kosztów!

Aplikacja My PumpDrive-App

Uruchom regulację prędkości obrotowej pompy z aplikacją „My PumpDrive App“.

Pobierz