Europejski miesiąc różnorodności – równość pokoleniowa

Nacisk na zróżnicowanie struktury wiekowej pracowników to nowy trend w miejscu pracy. Firmy zaczęły zmieniać sposób postrzegania osób starszych i uwzględniać postępujące starzenie się społeczeństwa w swojej polityce obsadzania stanowisk. Utrata długoletnich pracowników może bowiem skutkować niedoborem siły roboczej, umiejętności i spadkiem produktywności całego zespołu. Częste postrzeganie osób starszych jako nieobeznanych z najnowszymi technologiami i osiągnięciami techniki to utrwalanie krzywdzącego mitu szczególnie w przypadku osób zatrudnionych w wysoce wyspecjalizowanych gałęziach gospodarki.

Ponadto obecność starszych pracowników w firmie daje okazję do stworzenia wewnątrz organizacji grupy mentorów, którzy mogą przekazywać młodszym pracownikom cenne umiejętności i służyć wsparciem oraz cenną radą. Utrzymanie w swojej strukturze starszych pracowników to również potencjalny wzrost kapitału społecznego organizacji i renomy marki.

KSB Polska korzysta całymi garściami z lat doświadczenia swoich starszych pracowników w praktycznym rozwiązywaniu problemów, kierowaniu zespołami, obsłudze klienta i planowaniu strategicznym jednocześnie stymulując transfer wiedzy i dialog międzypokoleniowy. W branżach takich jak nasza, w których wykwalifikowany i doświadczony specjalista jest na wagę złota, warto zachęcać starszych pracowników do pozostania w firmie choćby w niepełnym wymiarze godzin lub udzielania wsparcia merytorycznego przy konkretnych projektach. Ich zwiększona użyteczność to – obok wiedzy i doświadczenia pracy w organizacji – także zdolność do mentorowania młodych talentów i szkolenia początkujących pracowników. Logo KSB - pracownicy

Komunikaty prasowe

Additional Information