Nowe pompy ściekowe do wysokich temperatur otoczenia

Niewątpliwym wydarzeniem na tegorocznych targach IFAT (4 – 8 maja 2020 r.) będzie prezentacja nowej serii pomp zatapialnych Amarex KRT z silnikami w płaszczu chłodzącym przeznaczonych do transportu nieoczyszczonych ścieków w gospodarce komunalnej i przemyśle.

Wspomniane wyżej agregaty pompowe są dostępne z napędami o mocy w zakresie 10 – 30 kW i nadają się do montażu pionowego lub poziomego na sucho. Silniki tych pomp pozostają w pełni funkcjonalne nawet, gdy nie są zanurzone, stąd Amarex KRT można także stosować w pompowniach mokrych, gdy poziom wody ulegnie obniżeniu. Dzięki obudowom IP 68 pompy zapewniają również bezproblemową i ciągłą pracę po zatopieniu. Omawiane agregaty pompowe spełniają wszystkie wymagania w zakresie ochrony przeciwwybuchowej określone w normach ATEX, FM i CSA.

Silnik jest chłodzony w obiegu zamkniętym, co pozwala uniknąć kontaktu między krążącą mieszaniną wody i glikolu a tłoczoną cieczą oraz wyklucza wszelkie ryzyko wpływu zanieczyszczeń z tłoczonej cieczy na chłodzenie silnika. Krążenie cieczy chłodzącej wymusza specjalny wirnik, który inżynierowie KSB zintegrowali z kasetowym uszczelnieniem mechanicznym.

To podwójne uszczelnienie mechaniczne jest zastrzeżonym rozwiązaniem koncernu KSB, który od kilku lat produkuje własne uszczelnienia mechaniczne. W sytuacji gdy pompa wymaga serwisowania, kasetę można wymienić jako kompletną jednostkę, co ułatwia i znacznie przyspiesza prace serwisowe.

Pompy są w stanie transportować ciecze o temperaturze do 40 °C i działają w środowiskach o temperaturze do 55 °C. Umożliwia to stosowanie pomp w krajach tropikalnych, gdzie często instaluje się je na sucho w klimatyzowanych pomieszczeniach. Chłodzenie konwekcyjne poprzez powierzchnię obudowy pompy spowodowałoby ogromne obciążenie termiczne w układzie klimatyzacji oraz znacznie zwiększyłoby zużycie energii.

Zainstalowany standardowo pakiet obejmuje monitorowanie temperatury silnika za pomocą szeregu czujników PTC, monitorowanie wycieku wewnątrz silnika oraz wycieku uszczelnienia mechanicznego za pomocą wyłącznika pływakowego. Użytkownicy mogą również opcjonalnie zamówić do trzech czujników Pt100 do monitorowania temperatury łożysk i temperatury silnika, a także czujnik drgań. Sygnały z tych czujników mogą być analizowane przez moduł ochronny Amacontrol III, który wysyła zebrane dane do istniejącego systemu rejestracji danych albo do chmury.

Inną opcjonalną funkcją jest tzw. urządzenie montażowe Amaslide do poziomej instalacji pompy. Przy jego pomocy jedna osoba może samodzielnie otworzyć Amarex KRT i przeprowadzić takie czynności jak inspekcja wirnika. Dzięki temu korzystanie z dźwigów i wciągników nie jest konieczne. Serwisant musi jedynie wykręcić śruby między korpusem a pokrywą ciśnieniową pompy.

Następnie przez wysunięcie w tył można wyjąć z korpusu pompy zespół wirujący zawierający wirnik, wał, łożyska, uszczelnienie i silnik. Korpus pompy pozostaje na swoim miejscu, przymocowany do przewodu ssącego i tłocznego. Po wysunięciu zespołu wirującego wirnik jest łatwo dostępny. Prace konserwacyjne można przeprowadzić bez żadnych problemów. Po ich zakończeniu, technik serwisowy po prostu popycha wysuwany zespół wirujący z powrotem na miejsce.
New content item Nowa pompa zatapialna KSB Amarex KRT z silnikiem w płaszczu chłodzącym i urządzeniem montażowym Amaslide 

Komunikaty prasowe

Additional Information