Stanowisko Zarządu KSB SE & Co. KGaA dotyczące obecnej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa

Z dnia 30.03.2020 r.

Drodzy Klienci, Partnerzy i Koledzy,

W następstwie bacznego śledzenia szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz jego globalnego wpływu na ludzi i gospodarkę KSB podejmuje błyskawiczne działania mające na celu ochronę naszych pracowników oraz utrzymanie możliwości operacyjnych firmy.

Interdyscyplinarny komitet sterujący wraz z podporządkowanymi mu zespołami roboczymi zajmującymi się wyszczególnionymi zagadnieniami, takimi jak personel, zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i usługi oraz komunikacja, codziennie omawia sytuację w naszej firmie i decyduje o środkach, które należy wprowadzić. Sprawą pierwszorzędną jest odpowiedzialność, jaką ponosimy w stosunku do naszych pracowników, spółki, klientów oraz dostawców. Zabiegając o to, aby sprostać tej odpowiedzialności, staramy się działać z rozwagą, najwyższym profesjonalizmem i niezbędnym pragmatyzmem. Jesteśmy absolutnie przekonani, że sprostamy nadchodzącym wyzwaniom, aczkolwiek będzie to niewątpliwie trudny okres dla nas wszystkich.

Wszystkie nasze fabryki i centra serwisowe działają obecnie w większości bez znaczących ograniczeń. Niemniej jednak z dostępnych nam informacji wynika, że produkcja może zostać ograniczona lub przerwana u poszczególnych dostawców. Tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystamy istniejące zapasy oraz rozwiązania alternatywne. Jeśli jednak dojdzie do ograniczeń w produkcji i pojedynczy klienci nie będą mogli liczyć na dostarczenie złożonego zamówienia w ustalonym terminie, oczywiście natychmiast poinformujemy o zaistnieniu takiej okoliczności. To samo dotyczy naszych usług serwisowych.

Ze względu na ograniczone zdolności przewozowe, dotykające szczególnie transportu lotniczego i morskiego, mogą wystąpić opóźnienia w wysyłce. Dlatego też intensywnie współpracujemy z naszymi partnerami logistycznymi, aby utrzymać stabilne trasy dostaw naszych produktów.

Obecnie, tam gdzie jest to praktyczne i możliwe, nasi pracownicy pracują z domu i korzystają z cyfrowych kanałów komunikacji. Ograniczyliśmy również do absolutnego minimum spotkania osobiste i zastąpiliśmy je telefonią internetową Skype i wideokonferencjami. W ten sposób ograniczamy kontakty bezpośrednie i zmniejszamy ryzyko zarażenia, a jednocześnie zapewniamy, że osoby kontaktowe z działów sprzedaży i serwisu pozostają do Państwa dyspozycji. To samo dotyczy naszych usług cyfrowych, takich jak sklep internetowy KSB.

W fabrykach szybko wprowadziliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa i higieny pracy, aby ograniczyć ryzyko infekcji do absolutnego minimum.

W imieniu Zarządu chciałbym bardzo podziękować Wam drodzy klienci, partnerzy i koledzy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście w tych trudnych czasach, z którymi przyszło nam się zmierzyć.

Nasi pracownicy sprzedaży i serwisu pozostają do Państwa dyspozycji, zawsze gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Życzę zdrowia nam wszystkim.

Z poważaniem,


Dr Stephan Timmermann
CEO

Komunikaty prasowe

Zusätzliche Informationen