KSB Polska w czasie pandemii

Od samego początku z uwagą śledzimy oficjalne komunikaty władz państwowych, agend rządowych oraz WHO i w oparciu o zawarte w nich aktualne zasady i ograniczenia w postępowaniu na bieżąco dostosowujemy nasze procedury i instrukcje tak, aby zapewnić pracownikom maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Już 13 marca zarząd spółki, mając na uwadze ograniczenia związane z wymogami dystansu społecznego oraz presję, której podlegali nasi pracownicy w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli, podjął decyzję o skierowaniu wszystkich, którzy mogą pracować z domu do pracy w systemie zdalnym. Sprawne skonfigurowanie domowych biur było możliwe dzięki powszechnemu w nasze firmie wykorzystywaniu wideokonferencji i systemów opartych na chmurze.

Ze względu na specyfikę wykonywanej pracy oraz konieczność pozostawania w gotowości do służenia wsparciem naszym klientom Centra Serwisowe KSB SupremeServ pozostały w pełni obsadzone. Jednocześnie traktujemy zdrowie naszych pracowników jako najwyższą wartość, dlatego wprowadziliśmy dyżury oraz wyodrębniliśmy zespoły mobilne, których członkowie nie mają styczności z pracownikami obsługującymi warsztaty. W ten sposób ewentualny kontakt z osobą zakażoną nie naraża całej załogi.

W KSB Polska zawsze poważnie podchodzimy do kwestii BHP oraz wytycznych i zaleceń PIP oraz sanepidu. W dobie Covid-19 kładziemy szczególny nacisk na używanie środków ochrony indywidualnej (rękawice nitrylowe, płyny do dezynfekcji, maseczki o właściwym stopniu ochrony, przyłbice i kombinezony ochronne), zachowanie bezpiecznej odległości i eliminację niepotrzebnych interakcji z osobami z zewnątrz. Konsekwentnie dbamy też o higienę miejsca pracy i części wspólnych. Przy każdym wejściu do naszych obiektów zamontowaliśmy stacje dezynfekujące, a także jesteśmy w trakcie instalacji systemu automatycznego pomiaru temperatury ciała w siedzibie firmy.

Dzięki temu, że większość pracowników działa zdalnie, byliśmy w stanie tym, którzy pozostali na miejscu zapewnić pracę w odległościach większych niż rekomendowane 1,5m. Zgodnie z wytycznymi w częściach wspólnych może przebywać – przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego dystansu – max. 2 osoby. Staramy się nie zamykać drzwi, aby nie dotykać klamek. Ograniczamy wizyty na terenie firmy oraz podróże służbowe do tych absolutnie niezbędnych.

Naszym priorytetem jest to, aby nasi klienci i partnerzy biznesowi nie odczuli niedogodności wynikających z zaistniałej sytuacji, dlatego obok naszych trzech Centrów Serwisowych KSB SupremeServ w Broniszach, Przyszowicach i Lesznie również nasz Magazyn Centralny pozostaje otwarty w pełnym wymiarze godzin i działa bez opóźnień. Obok wdrożenia dodatkowych środków ostrożności podczas załadunku i rozładunku wydzieliliśmy w nim tzw. strefę przejściową dla dostarczanych towarów, które przechodzą w niej 24h kwarantannę.

Już pierwsze informacje wskazujące, że koronawirus przybiera na sile sprawiły, że sprawdziliśmy nasze stany magazynowe i wszystkie zamówienia pod kątem ewentualnych, nagłych zakłóceń w łańcuchach dostaw. Przez cały okres lockdownu pozostawaliśmy w stałym kontakcie z centralą KSB tak, aby na bieżąco informować klientów o wpływie Covid-19 na zdolność produkcyjną koncernu. Otwarta i proaktywna postawa w tej kwestii pozwala uniknąć zaniedbań i w razie konieczności interweniować.

Szkolenia i zaawansowane wsparcie merytoryczne użytkowników produktów KSB są integralną częścią naszych relacji z klientami, stąd inicjatywa organizacji cyklu bezpłatnych webinarów nt. ogólnej technologii pomp a także sesji edukacyjnych poświęconych konkretnym produktom. Już we wrześniu startujemy z kolejnym pasmem seminariów internetowych i wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do regularnego śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu firmy KSB Polska na LinkedIn.

Komunikaty prasowe

Additional Information