Aktualne stanowisko zarządu KSB SE & Co. KGaA dot. obecnej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa

Stan na 8 października 2020 r.


Drodzy Klienci, Partnerzy i Koledzy,

W wielu regionach świata w ostatnich dniach i tygodniach obserwowaliśmy znaczny wzrost liczby nowych zakażeń Covid-19. Rządy, regiony, okręgi i gminy podejmują różne środki, których celem jest uniknięcie lub przynajmniej złagodzenie drugiej fali koronawirusa oraz zminimalizowanie jej skutków. 

W KSB wiele rozwiązań, które wdrożyliśmy na początku pandemii w celu ochrony naszych pracowników i utrzymania w aktywności naszej działalności biznesowej pokazuje, że zareagowaliśmy z odpowiednim wyprzedzeniem, rozwagą i niezbędnym stopniem elastyczności. Liczba pracowników Grupy KSB, którzy są obecnie zarażeni lub poddawani kwarantannie, jest na bardzo niskim poziomie. Produkcja jest ograniczona tylko w miejscach, w których wymagają tego lokalne nakazy. Dzięki naszej międzynarodowej sieci produkcyjnej, ścisłemu monitorowaniu, rozsądnemu zarządzaniu i pełnemu zaangażowaniu naszych pracowników, jesteśmy w stanie nadal dostarczać nasze pompy, armaturę i części zamienne oraz zapewnić standardowy poziom usług. 

W naszych firmach obowiązują surowe zasady dystansu społecznego i higieny, a ich przestrzeganie ma dla nas pierwszorzędne znaczenie. „Opanuj sztukę powrotu” to nazwa procesu, dzięki któremu dążymy do przywrócenia normalnej pracy przy jednoczesnym zapewnieniu naszym pracownikom właściwego poziomu bezpieczeństwa. Stale aktualizujemy ten proces o najnowsze metody ochrony naszych załóg. 

Nasi dostawcy podlegają obecnie lokalnym restrykcjom. W transporcie nadal pojawiają się tzw. wąskie gardła, zwłaszcza że przepustowość transportu lotniczego i morskiego jest nadal częściowo ograniczona, a usługodawcy logistyczni osiągnęli granice swoich możliwości przywozowych. O ewentualnych zmianach lub opóźnieniach w dostawach niezwłocznie informujemy o tym naszych klientów. 

Szybkość i elastyczność pozostaną kluczowe również w przyszłości, aby móc właściwie reagować na stale zmieniającą się sytuację. W razie potrzeby specjalny, interdyscyplinarny zespół dostosowuje procedury koncernu do nowych okoliczności. Dzięki naszej globalnej sieci zakładów produkcyjnych, magazynów i centrów serwisowych, a także najnowocześniejszym metodom inżynierii odtworzeniowej, takich jak drukarki 3D, jesteśmy w stanie szybko reagować na potrzeby naszych klientów, w szczególności w zakresie dostaw części zamiennych. 

Mamy szczerą nadzieję, że poradzili sobie Państwo ze skutkami COVID-19. W takich chwilach zapewnienie wzajemnego wsparcia jest ważniejsze niż kiedykolwiek, dlatego też w przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji.

W imieniu Zarządu chciałbym z całego serca podziękować za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli podczas pandemii. Szczególnie w tak trudnych czasach mandat zaufania naszych klientów jest niezwykle cenny. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, abyście mogli na nas w pełni polegać.

Życzę zdrowia nam wszystkim.

Z poważaniem,

Dr Stephan Timmermann
CEO

Komunikaty prasowe

Additional Information