Nowe zawory pomiarowe do wody pitnej z technologią ultradźwiękową / Targi ISH 2019

Na najbliższych targach ISH zaplanowanych na 10 – 15 marca 2019 r. koncern KSB zaprezentuje dwie nowe serie zaworów BOA-Control EKB oraz BOA-Control IMS EKB zaprojektowane do instalacji wody pitnej, systemów HVAC i układów chłodniczych. Seria ta łączy trzy funkcje w jednym zaworze: odcięcie, bilansowanie i pomiar. Takie wykonanie pozwala zaoszczędzić koszty zamawiania i instalowania dodatkowych zaworów. Redukuje też wymaganą przestrzeń na instalację.

Seria zaworów BOA-Control wykorzystuje fale ultradźwiękowe do zapisu natężenia przepływu poprzez pomiar różnicy czasu przejścia fali dźwiękowej. Ponadto zintegrowany czujnik temperatury dokładnie zapisuje temperaturę medium. Zebrane dane mogą być zarówno zapisane na instalacji z wykorzystaniem przenośnego komputera pomiarowego jak i przesłane online do systemu sterowania poprzez lokalny komputer pomiarowy.

Dwa czujniki zintegrowane z zaworem BOA umożliwiają pomiar ultradźwiękowy. Inaczej niż w przypadku pomiaru różnicy ciśnień typowej dla bilansu hydraulicznego zawór BOA oraz komputer pomiarowy są podłączone elektrycznie a nie poprzez pomiarowe przyłącza ciśnieniowe. Takie rozwiązanie zapobiega nieszczelnościom i redukuje ryzyko wypadku na instalacji wody gorącej. Ponadto niezależnie od położenia zaworu i minimalnej różnicy ciśnień natężenie przepływu może być ustawiane pokrętłem.

Zależnie od rodzaju aplikacji czujniki mogą być zamontowane na dwa sposoby. Zawór bilansowy BOA-Control EKB został zaprojektowany, aby można było dopasować czujniki ultradźwiękowe. Zamiast instalacji na stałe czujniki mogą być dołączane do korpusu zaworu poprzez przyłącza magnatyczne. Pomiar może być wykonany na dowolnej ilości zaworów tego typu z wykorzystaniem przenośnego komputera BOATRONIC-MS. Alternatywą są zawory serii BOA-Control IMS EKB. W tym przypaku czujniki są podłączone do zaworu na stałe. Komputer pomiarowy BOATRONIC MS-420 przesyła w sposób ciągły natężenie przepływu oraz temperaturę za pomocą sygnału 4-20 mA do systemu nadrzędnego. W tym wykonaniu każdy zawór posiada własny komputer pomiarowy zainstalowany na zaworze. W połączeniu z inteligentnym napędem elektrycznym zawór może być również wykorzystany jako w pełni autmatyczny zawór regulacyjny i pomiarowy.

Zawory o średnicach DN15÷100 są zatwierdzone przez DIN_DVGW do wody pitnej – zgodnie z DIN 3546-1. Mające kontakt z medium części elastomerowe i plastyczne oraz powłoka korpusu (EKB) są zgodne z zaleceniami KTW.

Zawory spełniają również wymagania Aneksu I European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) dla mediów Grupy 2. New content item Poprzez zastosowanie czujników ultradźwiękowych BOA-Control EKB oraz BOA-Contrl IMS EKB oferują odcięcie przepływu, bilansowanie i pomiar w jednym zaworze.

Komunikaty prasowe

Zusätzliche Informationen