Nowy moduł ochronny dla techniki wodno-ściekowej

Nowy moduł KSB oferuje nowe funkcje ochrony oraz monitorowania pomp i mieszadeł zatapialnych w szerokim zakresie zastosowań.

Urządzenie Amacontrol III monitoruje kolejność faz i wykrywa ich wszelkie awarie, przepięcia, podnapięcia lub asymetrie napięcia. Może również monitorować czujniki temperatury, dwa czujniki przewodności do namierzania wycieków i sygnał 4-20 mA. Dodatkowe funkcje obejmują rejestrowanie częstotliwości uruchamiania, liczby godzin pracy i wykrywanie wszelkich awarii podłączonych czujników.

Przekaźnik błędu i przekaźnik ostrzegawczy zapewniają – odpowiednio – niezawodne zatrzymanie agregatów pompowych lub wysyłanie ostrzeżenia. Zintegrowana funkcja diagnostyczna pozwala pozyskać dane operacyjne, listy błędów, licznik błędów, informacje o okresach pracy, cyklach uruchamiania/zatrzymywania, bieżących wartościach pomiarowych i szczegółową analizę dla ostatniego błędu (wszystkie zmierzone wartości w określonym przedziale czasu). Umożliwia to kontrolowanie monitorowanych agregatów za pośrednictwem aplikacji na smartfonie lub tablecie i ocenę danych dostarczonych przez moduł ochronny.

Korzystając z dostępnych akcesoriów dane mogą być również przesyłane do istniejącego systemu rejestracji danych lub do chmury a następnie poddane ocenie.

Urządzenie jest montowane w szafie sterowniczej na standardowej szynie 35 mm i połączone przewodami ze zdejmowanymi zaciskami sprężynowymi. Moduł wymaga napięcia zasilania 24 V DC lub jednofazowego prądu przemiennego od 115 do 230 V i częstotliwości od 50 do 60 Hz.

Moduły dostarczane przez KSB mają wstępnie ustawione wszystkie wartości wymagane do pracy.
New content item Nowy moduł Amacontrol III firmy KSB oferuje liczne funkcje ochrony i monitorowania pomp oraz mieszadeł zatapialnych.

Komunikaty prasowe

Additional Information