Wirnik pompy zapewnia lepszą charakterystykę ssania

Koncern KSB opracował specjalny wirnik do wielostopniowych pomp wysokociśnieniowych Movitec, znacząco poprawia ich charakterystykę ssania (NPSH).

To nowatorskie rozwiązanie sprawdza się szczególnie w zastosowaniach o krytycznych warunkach dopływu (np. w aplikacjach zasilania kotłów), a także w aplikacjach, w których wymagana jest pompa do pobierania wody z nisko położonych zbiorników lub o wyższych temperaturach. W tych warunkach spadek ciśnienia w obszarze wlotowym może powodować kawitację na pierwszym stopniu pompy, co z kolei prowadzi do nadmiernego zużycia części pompy lub łożysk silnika, a także skrócenia żywotności pompy wskutek uszkodzenia jej części i niewyrównoważenia układu hydraulicznego.

Nowy wirnik jest oferowany jako alternatywa dla standardowego produktu. Opracowując go, konstruktorzy KSB włożyli dużo wysiłku, w to aby wirnik zastosować w wielu wariantach Moviteca bez konieczności modyfikacji zewnętrznej obudowy pompy.

Specjalny wirnik posiada zmodyfikowaną średnicę wlotu, łopatki pozwalające na nieznaczny przepływ diagonalny i nowo zaprojektowaną obudowę stopnia, co przyczynia się do znacznej poprawy charakterystyki NPSH pompy.

Wielostopniowe pompy odśrodkowe Movitec są przeznaczone do pracy z cieczami, takimi jak woda, środki chłodzące, kondensat oraz oleje mineralne. Spektrum ich zastosowania jest bardzo szerokie począwszy od przemysłowych instalacji zasilających kotły obiegów parowych, recyrkulację i systemy przeciwpożarowe, obiegi wody chłodzącej i instalacje do mycia, aż po zwiększanie ciśnienia w ogólnych zastosowaniach procesowych. Nowy wirnik pomp Movitec Nowy wirnik pomp Movitec znacząco poprawia ich charakterystykę ssania (NPSH).

Komunikaty prasowe

Additional Information