Próby odbiorcze pompy – teraz online/Targi IFAT 2018

Na tegorocznych targach IFAT (14 – 18 maja 2018) koncern KSB przedstawi zwiedzającym swoją nowość - przeprowadzenie próby odbiorczej pompy w wersji online. Przy zakupie dużych pomp próby odbiorcze parametrów hydraulicznych i końcowe badania są podstawowym dowodem zgodności z gwarantowanymi wartościami. W przeszłości klienci zawsze musieli podróżować do miejsca wykonania prób, by naocznie stwierdzić, że nabyta pompa została przetestowana.

Testowanie zwykle ma miejsce w zakładzie produkcyjnym, a taka podróż jest czasochłonna i kosztowna, szczególnie w przypadku międzynarodowych projektów albo dla osób, które zamieszkują daleko od zakładu. Próby odbiorcze wykonywane online są odpowiedzią KSB rozwiniętą jako proces umożliwiający godny zaufania i wykonany zgodnie ze standardami test odbiorczy pompy. Prowadzenie testu jest transmitowane przez specjalnie chronioną część Internetu. W spotkaniu online pomiędzy producentem pompy i klientem, klient widzi na żywo przez kamerę pompę na stanowisku próbnym oraz jej charakterystykę uzyskaną podczas testu.

Dodatkowo oprogramowanie rejestruje wszystkie dane pomiarowe ciśnienia i wydajności, które umożliwią oszacowanie oraz ocenę sprawności pompy zgodnie z normą DIN EN ISO 9906. Pomiary mogą także zawierać poziom głośności i drgania. Przed próbą odbiorczą KSB dostarcza inżynierowi testowemu klienta informację dotyczącą organizacji próby, arkusze danych, dokładny opis wykonania testów oraz szczegóły zwierające zastosowaną aparaturę pomiarową i jej odpowiednie świadectwa kalibracji. Po wykonaniu prób odbiorczych KSB wysyła pocztą elektroniczną inżynierowi testowemu klienta świadectwa prób do podpisu. Ten proces jest prowadzony zgodnie ze standardami prób odbiorczych.

Próby odbiorcze online są przeprowadzana w fabryce KSB w Halle -specjalizującej się w pompach do wody i ścieków - jak również w innych zakładach producenta pomp. Stanowiska prób umożliwiają testy pomp z napędem do 10 MW i wydajnością do 21000 m3/h. Całościowe testy mogą zostać wykonane z oryginalnymi silnikami klienta, transformatorami i układami regulacji częstotliwości.

Na stoisku KSB (Hala B1, stoisko 227/326) będzie dostępna dla zainteresowanych prezentacja testu online 360° wykonywanego w zakładzie KSB w Halle (Niemcy). Próby odbiorcze pompy online Stanowisko prób w fabryce KSB w Halle specjalizującym się w pompach do wody i ścieków, umożliwiające obecnie wykonanie prób odbiorczych online.

Komunikaty prasowe

Additional Information