Informacja o zmianie nazwy spółki

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 26 listopada 2018 roku zmianie ulega nazwa naszej Spółki z dotychczasowej:

KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o.

na

KSB Polska Sp. z o.o. 

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów i adres pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla  KSB Polska Sp. z o.o.

Komunikaty prasowe

Additional Information