Otwarcie nowego centrum serwisowego KSB „Południe”

Nowe centrum serwisowe KSB „Południe” położone jest w Przyszowicach koło Gliwic tuż przy węźle drogowym Gliwice-Sośnica łączącym autostrady A1 i A4, w obrębie strefy przemysłowej Synergy Park.  Otwarcie_Building-img

Dogodne usytuowanie centrum serwisowego miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia szybkiego kontaktu z naszymi klientami z południa kraju. To właśnie tutaj już od dawna można  zaobserwować silną obecność produktów KSB – a co za tym idzie – wzmożone zainteresowanie możliwością szybkiego i łatwego  kontaktu z naszymi wysoce wykwalifikowanymi i doświadczonymi pracownikami świadczącymi usługi serwisowe.

Budowa nowego oddziału rozpoczęła się w połowie października 2011r. i zakończyła się w połowie lipca 2012r. podpisaniem protokołu odbioru końcowego inwestycji od wykonawcy. Dnia 25 sierpnia miała miejsce przeprowadzka a w dniu 6 września odbyło się uroczyste otwarcie obiektu.  Z tej okazji mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Koncernu KSB AG – panów dra Wolfganga Schmitta (prezesa zarządu KSB AG), dra Stephana Brossa (szefa KSB Service),  Thomasa Koeniga (menadżera sprzedaży KSB na Europę Środkowo-Wschodnią), Reinharda Bueskena (szefa serwisu na Europę Środkowo-Wschodnią) szefów serwisu KSB z 24 krajów europejskich, naszych Klientów z południa Polski, partnerów handlowych, przedstawicieli mediów oraz naszych pracowników.

Uroczystość otwarcia centrum serwisowego poprzedziła konferencja prasowa, w której – obok  prezesa naszej firmy pana Jacka Dziarmakowskiego – uczestniczyli goście z Koncernu KSB AG, przedstawiciele prasy branżowej z czasopism „Systemy Instalacyjne”, „Pompy Pompownie”,  „Nowy Przemysł”, lokalnego miesięcznika „Wieści Gminy” oraz portalu wnp.pl.

Część oficjalną, poprowadzoną przez pana Stephana Moellera, rozpoczęły przemówienia pana  Prezesa Jacka Dziarmakowskiego, Dra Wolfganga Schmitta, Dra Stephana Brossa oraz Jacka Wilka. Następnie wyświetlono film dotyczący historii działalności koncernu KSB AG oraz  obecności firmy KSB Pompy i Armatura na rynku polskim. Film przybliżył również zebranym nowe centrum serwisowe KSB „Południe”, w którym na własne oczy można zobaczyć jak efektywnie można wykorzystać  produkowane przez koncern urządzenia pompowe (m.in. pompownia deszczowa z pompą Amarex, Hya Rain, pompy Ama-Drainer, Rio-Eco i Rio-Eco Z) i armaturę.

Punktem kulminacyjnym było uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali panowie dr Wolfgang Schmitt, dr Stephan Bross, Thomas  Koenig, Jacek Dziarmakowski oraz Jacek Wilk.

Cześć nieoficjalna imprezy obejmowała bankiet, występ grupy artystycznej „Szafa Gra” oraz występ satyryczny Stephana Moellera. Doskonały klimat i przednia zabawa sprzyjały długim rozmowom i ożywionym dyskusjom branżowym sprzyjającym nawiązywaniu nowych i cementowaniu już istniejących kontaktów biznesowych pomiędzy zgromadzonymi.  

Obecnie w oddziale w Przyszowicach zatrudnionych jest 20 osób jednakże, firma KSB Pompy i Armatura zamierza w przyszłości podwoić liczbę pracowników.

Warto również podkreślić, że firma KSB kładzie szczególny nacisk na stałe dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników serwisu. Dzięki temu nasi klienci mogą zawsze liczyć na kontakt z profesjonalistami oferującymi fachową pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta a także techniczne doradztwo w kwestiach zwiększania efektywności oraz optymalizacji układów pompowych. Otwarcie_img

Komunikaty prasowe

Additional Information