Silniki KSB klasy IE5

W styczniu 2017 produkowane przez firmę KSB silniki SuPremE zostały zaklasyfikowane do IE5 -  najwyższej sprawności energetycznej dla silników zasilanych z przetwornic częstotliwości w porównaniu do IE4. Nowe silniki SuPremE spełniają wymagania IE5 (IEC/TS 60034-30-2) poprzez ograniczenie strat silnikowych o kolejne 20 %.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych silników synchronicznych, napęd ten nie zawiera jakichkolwiek materiałów magnetycznych z ziem rzadkich, które są klasyfikowane jako surowce krytyczne, ponieważ ich wydobywanie powoduje poważne skutki dla środowiska w ich krajach pochodzenia.

Silniki SuPremE o prędkości znamionowej 3000 obr./min spełniają wymagania IE5 do mocy znamionowej 18,5 kW, a o prędkości znamionowej 1500 obr./min - do mocy 15 kW. Do końca 2017 roku wszystkie silniki z tego typoszeregu będą spełniały wymagania IE5.

Napęd, który został początkowo wprowadzony na targach w Hanowerze w 2009, jest zaprojektowany jako bezklatkowy.

Tak zwany synchroniczny silnik reluktancyjny reprezentuje technologię zdolną do spełnienia wszystkich wymagań, które mogą zostać nałożone w przyszłości na silniki dedykowane dla pomp. W celu wykorzystania maksymalnej sprawności silnika ważne jest, aby system hydrauliczny był zoptymalizowany, a prędkość dostosowana do rzeczywistych wymagań.

New content item Silniki SuPremE spełniające od stycznia 2017 wymagania IE5

Komunikaty prasowe

Additional Information