Prywatność i ochrona danych

Przechowywanie danych odnośnie logowania
Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową KSB lub otwiera plik, dane dotyczące logowania są zapisywane w pliku logowania na naszym serwerze.

Każdy zapis danych obejmuje następujące ogólne informacje:

  • Oryginalny link, z którego nastąpiło przekierowanie
  • Nazwa pliku
  • Data i czas
  • Wielkość transferowanego pliku
  • Status dostępu (plik przetransferowany, plik nieodnaleziony itp.)
  • Treść kwerendy w przeglądarce
  • Adres IP

Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.  Pozyskane informacje nie są przekazywane lub współdzielone z osobami trzecimi, ani dla celów komercyjnych ani innych.

Zbieranie danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik sam dostarcza tych danych np. w procesie rejestracji, podczas uzupełniania formularzy lub w przypadku zamawiania materiałów informacyjnych. KSB wykorzystuje dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na zapytania i prośby, jak również przekazywania użytkownikom ogólnych informacji na temat produktów firmy, usług i ofert. Taka informacja nie jest udostępniana osobom trzecim, za wyjątkiem zamówienia subskrypcji newslettera (patrz niżej), ani dla celów komercyjnych ani innych. W każdej chwili możliwe jest skuteczne cofnięcie zgody na przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych. Wystarczy przekazać taką informację na adres KSB lub drogą e-mailową.

Newsletter
W przypadku zamówienia subskrypcji newslettera przekazane dane będą wykorzystywane głównie do tego celu.

W celu zamówienia subskrypcji newslettera należy podać adres e-mail. Dla upewnienia się, że proces rejestracji został faktycznie zainicjowany przez właściciela adresu e-mail, uruchamiamy proces „podwójnego zgłoszenia”, który pozwala nam dokumentować fakt, że subskrypcja została zamówiona, a nasze potwierdzenie zostało wysłane drogą e-mailową i otrzymaliśmy na nie zwrotną odpowiedź. To są wszystkie dane, jakie są gromadzone. Dla doskonalenia naszych usług w zakresie newslettera, w szczególności dla uniknięcia wielokrotnych zamówień, przekazujemy otrzymany od Państwa adres e-mail do naszych Europejskich oddziałów dla celów porównawczych. Państwa adres e-mail otrzymany za pierwszym razem będzie wykorzystywany wyłącznie do tego celu. Żadne osoby trzecie nie są zaangażowane. W każdej chwili możliwe jest cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych i ich wykorzystywanie w celu dystrybucji newslettera. Odpowiedni link znajduje się na końcu każdego newslettera. Alternatywnie możliwe jest także wysłanie e-maila na adres newsletter@ksb.com z prośbą o anulację subskrypcji newslettera.

Universal Analytics
Nasza strona wykorzystuje usługę Google Universal Analytics – usługę oferowaną przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – „Google”).  Universal Analytics wykorzystuje ID użytkownika w celu identyfikacji użytkownika na stronie internetowej. Informacja zachowana dla ID użytkownika dotycząca sposobu wykorzystywania przez niego naszej strony internetowej jest wysyłana do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest przechowywana. W przypadku aktywacji na tych stronach usługi anonimizacji IP, Google w pierwszej kolejności skróci lub ograniczy Państwa adres IP do terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Europejskiej Umowy o obszarze ekonomicznym. Tylko w wyjątkowych, wyizolowanych przypadkach pełne IP zostanie wysłane do serwera Google do Stanów Zjednoczonych, a następnie tam skrócone. W naszym imieniu, Google wykorzysta tę informację w celu weryfikacji  i oceny sposobu wykorzystania naszej strony internetowej, stworzenia raportów odnośnie aktywności na stronie internetowej i zapewnienia dodatkowych usług operatorowi strony internetowej w związku ze stroną internetową i wykorzystywaniem internetu (np. analiza krzyżowego wykorzystywania urządzeń). Adres IP wysłany przez Państwa przeglądarkę jako część Universal Analytics nie zostanie połączony lub skorelowany z innymi danymi Google. W celu ochrony przed zbieraniem, przesyłaniem i analizą przez Google danych o wykorzystywaniu strony internetowej (włącznie z Państwa IP) prosimy kliknąć na poniższy link, pobrać i zainstalować odpowiednią wtyczkę:
Link: Browser add-on dla dezaktywacji Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
Alternatywnie do powyższej wtyczki lub w przypadku używania przeglądarki na urządzeniu mobilnym  prosimy kliknąć na poniższy link w celu ustawienia ciasteczka (opt-out cookie), zapobiegającego zbieraniu danych przez Google Analytics (ciasteczko działa tylko w tej przeglądarce i tylko w połączeniu z tą domeną; jeśli zostanie usunięte z przeglądarki, należy kliknąć link ponownie):

Usuwanie konta Google Analytics

Zwracamy uwagę, że niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizelp()”, co oznacza, że adresy IP są wykorzystywane tylko w skróconym formacie dla ochrony przed bezpośrednią korelacją adresów IP z konkretnymi osobami.

AdWords
Niniejsza strona używa usługi Google Conversion Tracking. W przypadku wyświetlenia naszej strony internetowej za pośrednictwem ogłoszenia w przeglądarce Google, Google Adwords umieści odpowiednie ciasteczko (cookie) na Państwa komputerze. Takie ciasteczko jest aktywowane, gdy użytkownik klika na ogłoszenie umieszczone przez Google. Ciasteczko wygasa po 30 dniach i nie może być dłużej używane w celu identyfikacji. Jeżeli użytkownik odwiedza konkretne podstrony na naszej stronie internetowej, a ciasteczko jeszcze nie wygasło, zarówno KSB, jak i Google są stanie stwierdzić, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany do naszej strony. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczko. W efekcie, ciasteczka nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacja pozyskana za pośrednictwem ciasteczka jest wykorzystywana do generowania statystyk dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na tę usługę. Klienci ci mogą poznać łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich ogłoszenie i zostali przekierowani do strony z odpowiednim znacznikiem. Nie otrzymują natomiast informacji pozwalających im jednoznacznie identyfikować użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w tej funkcji, można wybrać opcję wyłączenia ciasteczek albo przez dezaktywację funkcji automatycznego zapisywania ciasteczek w swojej przeglądarce albo przez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki, polegającą na blokowaniu wszystkich ciasteczek z domeny „googleleadservices.com”. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie należy usuwać ciasteczek typu opt-out, jeśli nie chcecie Państwo logowania danych analitycznych. Po usunięciu wszystkich ciasteczek ze swojej przeglądarki, należy ponownie ustawić odpowiednie ciasteczka typu opt-out.

Wtyczki do sieci społecznościowych
Nasz strona internetowa wykorzystuje wtyczki do następujących sieci społecznościowych:

Facebook Ireland Limited, Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay, Dublin 2, Ireland („Facebook”); wtyczki mogą być zidentyfikowane poprzez wykorzystanie jednego z logo Facebook. Lista jest dostępna online pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter, Inc., Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103 („Twitter”); wtyczki mogą by zidentyfikowane poprzez wykorzystanie jednego z logo Twitter. Lista jest dostępna online pod adresem: http://twitter.com/about/resources 

Google (Google+), Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; (“Google+”); wtyczki mogą być zidentyfikowane poprzez wykorzystanie jednego z logo Google+. Lista jest dostępna online pod adresem: http://developers.google.com/+/web/+1button/?hl=de

Wtyczki są gotowymi rozszerzeniami dla stron internetowych, które zostały stworzone przez operatorów sieci społecznościowych i udostępnione do użytku osób trzecich. Pozwalają one na stworzenie połączenia lub linku pomiędzy inną stroną internetową a odpowiednią siecią społecznościową. Wspólne dla wtyczek do sieci społecznościowych jest to, iż nie są one przeglądane lub zarządzane przez KSB mimo bycia zintegrowanymi z treścią strony internetowej osób trzecich. Z tego względu informujemy użytkowników o sposobie działania wtyczek, tak aby mogli samodzielnie zdecydować, czy chcą ich używać.

Dla wtyczek do sieci społecznościowych używamy metody „podwójnego kliknięcia” w celu maksymalizacji ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej. Gdy strona internetowa jest przywołana, przyciski są nieaktywne i nie zaczynają natychmiast wysyłać informacji do operatorów sieci społecznościowych. Dopiero, gdy przyciski zostaną czasowo lub permanentnie aktywowane (pierwsze kliknięcie) użytkownik wyraża swoją zgodę na ten efekt i w tym momencie informacja jest wysyłana. Drugie kliknięcie komunikuje zaufanie użytkownika do sieci, do której następuje przekierowywanie. Ta metoda pozwala użytkownikom naszej strony internetowej decydować, czy wyrażają zgodę na wysyłanie danych do operatorów sieci społecznościowych.

Gdy użytkownicy odwiedzają naszą stronę internetową i mają permanentnie aktywowane wtyczki zgodnie z metodą podwójnego kliknięcia, przeglądarka ustawia bezpośrednie połączenie pomiędzy serwerem sieci społecznościowej i dane właściwe dla danego użytkownika są wysłane dla operatora sieci społecznościowej bez wyraźnego powiadamiania użytkownika o tym fakcie. W przypadku Facebook’a dane te standardowo zawierają informację, że użytkownik odwiedzał naszą stronę internetową, adres IP urządzenia końcowego lub terminalu z podaniem daty i godziny, przeglądarkę i system operacyjny. Ma to miejsce także wtedy, gdy użytkownik nie kliknie przycisku „Lubię to”. Natomiast Twitter  nie tylko zbiera dane potwierdzające odwiedzenie danej strony internetowej, lecz także adres IP. Operatorzy sieci społecznościowych nie podają innych informacji odnośnie dodatkowych danych, jakie mogą być zbierane przy tej okazji. Tak długo, jak użytkownik jest zalogowany w danej sieci społecznościowej podczas odwiedzania naszej strony internetowej, sieć może przyporządkowywać lub korelować tę wizytę z odpowiednim kontem użytkownika. Jeżeli użytkownik klika wtyczkę lub używa innych funkcji mediów społecznościowych (np. funkcji komentowania), ta informacja także jest przesyłana i zachowywana na serwerach prowadzonych przez sieć społecznościową. W celu ochrony przed wysłaniem dodatkowej informacji należy wylogować się z sieci społecznościowej przed wyświetleniem naszej strony internetowej.

Nie zostaliśmy powiadomieni ani nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych szczegółów odnośnie typu i zakresu wysyłanych danych. W celu poznania specyfiki i zakresu zbierania danych, zarządzania nimi i ich dalszego wykorzystywania przez danego operatora, jak również praw użytkownika i ustawień w celu ochrony prywatności użytkownika należy zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych danej sieci społecznościowych.

Bezpieczeństwo
KSB stosuje odpowiednią dla aktualnego stanu wiedzy technicznej politykę bezpieczeństwa i procedury ochrony danych przed zamierzoną lub niezamierzoną manipulacją, utratą, szkodą czy nieupoważnionym dostępem. W przypadku pobierania i zarządzania danymi osobowymi informacja jest szyfrowana podczas transmisji danych.

Linki od zewnętrznych stron www
Nasza oferta online zawiera linki do zewnętrznych stron www. Nie mamy kontroli, czy operatorzy innych stron internetowych przestrzegają odpowiednich przepisów odnośnie prywatności i ochrony danych.

Jako dostawca serwisu internetowego, firma KSB jest odpowiedzialna za własne treści. Należy rozróżniać pomiędzy linkami do treści innych dostawców a treściami dostarczonymi przez KSB. KSB nie ponosi odpowiedzialności ani nie zatwierdza w żaden sposób zewnętrznych treści, które są dostarczone za pośrednictwem linków i wyraźnie zaznaczone jako takie. Dostawca strony internetowej, do której odnosi się link, ponosi wyłączną odpowiedzialność za nielegalne, nieprawidłowe i niekompletne treści, jak również szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem lub zaniechaniem wykorzystywania treści dostarczonych. Edytor jest jedynie wtedy odpowiedzialny za linki osób trzecich, gdy dysponuje wiedzą na temat nielegalnych lub karalnych treści oraz jeśli technicznie możliwa i rozsądna jest ochrona przed ich wykorzystywaniem.

Additional Information