Informacje prawne

Informacje firmowe

Właściciel:

KSB Polska Sp. z o.o.

reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jacka Dziarmakowskiego

Więcej to Informacje firmowe

Wyłączenie odpowiedzialności

Zgodnie z par. 7 ust. 1 niemieckiej Ustawy o Mediach Elektronicznych (TMG), my - KSB jako Dostawca serwisu - jesteśmy odpowiedzialni na zasadach prawa ogólnego za treści oferowane na naszej stronie internetowej, która została opracowana z najwyższą starannością.

Więcej to Wyłączenie odpowiedzialności

Ogólne informacje o ochronie danych osobowych w Grupie Kapitałowej KSB

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu podstawowych przepisów o ochronie danych osobowych jest KSB SE & Co. KGaA.

Więcej to Ogólne informacje o ochronie danych osobowych w Grupie Kapitałowej KSB

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie wobec osób fizycznych (przedsiębiorców), którzy zawierają umowę z KSB w ramach wykonywania działalności gospodarczej oraz osób prawnych.

Więcej to Ogólne warunki sprzedaży
Additional Information