Zasada zrównoważonego rozwoju w KSB

Poprzez oferowanie swoim klientom wysokiej jakości produktów oraz usług serwisowych, firma KSB pragnie zwiększyć bezpieczeństwo, wydajność energetyczną oraz rentowność ich urządzeń i instalacji. 

Naszym nadrzędnym celem, którym kierujemy się na każdym etapie działalności nastawionej na stały wzrost przychodów ze sprzedaży jest, aby nasi klienci wybierali jedynie produkty KSB. Z tego powodu przyjęliśmy określony kanon wartości i zachowań dotyczący standardów i sposobu pracy w KSB a także współpracy z naszymi klientami oraz partnerami.

Przez zrównoważony rozwój KSB rozumie nakierowanie firmy na wartości ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Na to składa się nie tylko zoptymalizowane zużycie surowców i środowiska, ale również odpowiedzialność wobec naszych pracowników oraz społeczne zaangażowanie firmy. Aby sprostać wymogom zrównoważonego rozwoju, firma KSB wprowadziła Model Doskonałości w Biznesie EFQM (European Foundation of Quality Management), pozwalający na ustalanie nowych standardów działania oraz nieustanne doskonalenie produktów, procesów produkcji i usług serwisowych.

Jako firma skupiamy się na:

  • dostarczaniu zwiększonej wartości dla klienta
  • zarządzaniu dla zapewnienia zrównoważonego zysku
  • efektywnym zarządzaniu procesami
  • wspieraniu innowacyjności i kreatywności
  • rozwijaniu umiejętności naszych pracowników
  • budowaniu silnego partnerstwa
  • działaniu zgodnie z postanowieniami konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
  • wprowadzaniu w życie zasad inicjatywy ONZ na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju Global Compact
  • przestrzeganiu zasad wolnej konkurencji

Aby sprostać tym zadaniom, firma KSB wdraża system zintegrowanego zarządzania dla zrównoważonego rozwoju, wprowadza innowacyjne produkty oraz implementuje światowe systemy zarządzania, które są dostosowane do międzynarodowych norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 oraz ISO 26000.

Zasady zrównoważonego rozwoju, do których zaliczamy m.in. normy dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowią doskonały punkt odniesienia i nadają kierunek naszym działaniom. Warto dodać, że dotyczą one wszystkich spółek Grupy KSB bez względu na położenie geograficzne.

Additional Information