Zarząd firmy

Odpowiedzialne zarządzanie firmą i nadzór nad nią mają pierwszorzędne znaczenie w KSB Polska. To podejście jest realizowane przez oddanych mu ludzi w ich codziennej pracy.

Zarząd firmy KSB Polska Sp. z o.o. Jacek Dziarmakowski Prezes zarządu - Jacek Dziarmakowski

Jest w zarządzie KSB Polska od momentu jej utworzenia tj. od 7.12.1993 r. Na początku był jedynym członkiem Zarządu, a od 1.02.2003 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu. Jest odpowiedzialny za całościowy rozwój spółki oraz nadzoruje bezpośrednio działy handlowe i serwis.

Additional Information
KSB The Film_original

Koncern KSB - film

Dowiedz się, czego dokonują na całym świecie nasze pompy i armatura i jak przyczyniamy się do Państwa sukcesu wykorzystując nasze kompetencje i doświadczenie.