Zarząd firmy

Odpowiedzialne zarządzanie firmą i nadzór nad nią mają pierwszorzędne znaczenie w KSB Polska. To podejście jest realizowane przez oddanych spółce ludzi w ich codziennej pracy.

Zarząd firmy KSB Polska Sp. z o.o. Jacek Dziarmakowski Prezes zarządu - Jacek Dziarmakowski

JACEK DZIARMAKOWSKI 
W zarządzie KSB Polska od momentu jej utworzenia tj. od 7.12.1993 r. Na początku był jedynym członkiem Zarządu, a od 1.02.2003 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiedzialny za całościowy rozwój spółki oraz bezpośredni nadzór nad działami handlowymi i serwisem.

Additional Information