Zarząd firmy

Odpowiedzialne zarządzanie firmą i nadzór nad nią mają pierwszorzędne znaczenie w KSB Polska. To podejście jest realizowane przez oddanych spółce ludzi w ich codziennej pracy.

Zarząd firmy KSB Polska Sp. z o.o. Jakub Błęcki

Jakub Błęcki - Prezes Zarządu KSB Polska Sp. z o.o.

Posadę objął w lipcu 2021 roku. Ostatnie stanowisko pracy naszego prezesa to pozycja Dyrektora Generalnego jednego z wiodących dostawców kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych dla budownictwa.

Pan Jakub Błęcki pełnił już funkcję Prezesa Zarządu w polskiej spółce zależnej światowego producenta wind, co stanowiło ukoronowanie jego ponad 11-letniej kariery w tej firmie.

Prezes Zarządu KSB Polska posiada wykształcenie kierunkowe z zakresu marketingu i zarządzania oraz dyplom MBA.

Do pozazawodowych pasji Jakuba należą m.in. pszczelarstwo oraz naprawa starych skuterów, w których realizacji z niegasnącym zapałem towarzyszy mu jego 7-letnia córka Lila.

Additional Information