Zasady dotyczące jakości

Zasady dotyczące jakości

Osiągnięcie najwyższego poziomu zadowolenia klientów
To klienci ustanawiają standardy jakości naszych produktów iusług. Ich życzenia spełniamy w pełni i na czas.

Stawianie jakości na pierwszym miejscu
Poprzez ciągłe doszkalanie oraz dostarczanie najświeższych informacji dbamy o to, aby nasi pracownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje i najszerszą wiedzę. Nasza kadra zarządzająca jest przykładem tego, jak w praktyce realizujemy zasadę przywiązywania najwyższej wagi do jakości.

Każdy pracownik spełnia oczekiwania klienta
Klasyczna zasada klient-dostawca ma również zastosowanie wewnątrz firmy: następny w kolejce w procesie pracy jest traktowany jak klient; on/ona winien osiągać najlepsze wyniki pracy.

Unikanie błędów zamiast ich naprawianie
Skupiamy się na wykrywaniu źródeł uchybień, tak aby im zapobiec w danym momencie oraz nie dopuścić do ich wystąpienia w przyszłości.

Poprawa jakości
Systematyczne udoskonalanie procesów, metod i warunków pracy gwarantuje sukces i zadowolenie każdego pracownika, a jednocześnie przyczynia się do zapewnienia oraz utrzymania przez firmę czołowej pozycji na rynku.

Zaangażowanie dostawców
Poprzez uczciwą i otwartą współpracę z naszymi dostawcami, pomagamy im w osiąganiu wspólnych celów dotyczących jakości.

Zasady dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Świadomość ekologiczna
Informujemy klientów o pozytywnym oddziaływaniu naszych produktów, procesów i usług na środowisko naturalne. 

Uwrażliwienie na problemy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
Nasze działania mające na celu ochronę środowiska i pracowników wykraczają poza wymogi narzucone przepisami prawnymi. Nasza firma zapewnia swoim pracownikom stały dostęp do informacji oraz szkoleń.

Umacnianie poczucia odpowiedzialności wśród naszych pracowników
Nasi pracownicy uczestniczą w kształtowaniu procesów zachodzących w firmie. Dzięki temu mogą oni odpowiednio wcześnie dostrzec i ostrzec przed potencjalnymi zagrożeniami dla środowiska lub bezpieczeństwa.

Rozpoznawanie i unikanie zagrożeń
Systematycznie i na bieżąco sprawdzamy wpływ naszej produkcji na środowisko naturalne i ludzi. Dzięki rozpoznaniu zagrożeń, możemy podjąć wszelkie konieczne działania zapobiegawcze. W przypadku nowych produktów i procesówprodukcyjnych już na etapie planowania, bierzemy pod uwagę ich oddziaływanie na środowisko. Ten wpływ jest ograniczany do minimum pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe oraz pozwala na to rachunek ekonomiczny. W procesie rozpoznawania zagrożeń uwzględniamy również kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodność z przepisami
W celu zapewnienia zgodności z przepisami krajowymi oraz naszymi własnymi zasadami dotyczącymi środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, monitorujemy nasze działania poprzez zastosowanie procedur zdefiniowanych
w Systemie Zintegrowanego Zarządzania. 

Zobowiązanie firm zewnętrznych
Zobowiązujemy firmy współpracujące z nami do przestrzegania przepisów krajowych oraz naszych własnych zasad dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Additional Information