KSB Service - raskt og effektivt

KSB Norge har eget verksted, egne servicebiler og kompetente partnere som kan tilby rask og effektiv service på de fleste typer pumper og ventiler. 

Vi tilbyr planlegging, råd, optimalisering, installasjon og vedlikehold av anlegg. Vi kan også tilby altomfattende servicepakker som er tilpasset kundens egne behov. Sikkerhet og pålitelighet er bære-bjelker i vår virksomhet.

KSB service bistår med:

  • Service på alle typer pumper og ventiler - uansett frabrikat.
  • Oppretting og igangkjøring av alle typer pumper og ventiler.
  • Feilsøking og optimalisering av alle typer pumper og ventiler.
  • Utskifting og vurdering av mekaniske tetninger.
  • Service på utstyr levert av andre produsenter, f.eks. vacuumpumper, motorer og kompressorer.


Additional Information