Lohse Skyvespjeldsventiler

Skyvespjeldventiler med "fritt gjennomløp"

Lohse Skyvespjeldventiler er Norges mest brukte ventil for papirmasse. For alle tenkelige applikasjoner hvor det er krav til ”fritt gjennomløp” så som papirmasse, avløpsvann/kloakk, slurry, etc .er skyvespjeldventiler  et ypperlig valg. Lohse skyvespjeldventiler produseres i Tyskland.

Lohsee

Additional Information